Swedish House of Finance Data Center

Flertalet mindre databaser inom finans, i huvudsak med nordisk inriktning och flera med historisk data.

Swedish House of Finance är ett forskningscentrum vid Handelshögskolan Stockholm som förutom sin forskning även tillgängliggör finansrelaterad data.

Bland innehåll finns databaser som täcker historik av aktievärde (FinBas), listade företag på Stockholmsbörsen (Historical Archives), nordisk ESG (Nordic Compass) samt svenska patent (PAtLink)

Hur du loggar in i databaserna

  1. Gå in på den databas du vill använda.
  2. Längst ner på sidan, klicka på ”Log in with SWAMID”.
  3. Sök fram och välj Örebro University, sen välj ”Proceed to Login” eller ”Login and use Forever”.
  4. Logga in med ditt ORU-konto.
  5. Sidan uppdateras nu med Terms and conditions längst ner på sidan, läs och acceptera dessa för att logga in.

Tillgängligt för studenter och anställda vid Örebro universitet.

Ämnesområde: Ekonomi
Till databasen Till databaslistan