SwePub

Innehåller artiklar, konferensbidrag, böcker, bokkapitel, avhandlingar, rapporter med mera som publiceras vid svenska lärosäten.

För mer detaljerade uppgifter om täckningsgrad med mera, se Om SwePub

Fritt tillgänglig.

Till databasen Till databaslistan