Taylor & Francis eBooks

På Taylor & Francis har biblioteket tillgång till något hundratal e-böcker inom främst humaniora och samhällsvetenskap.

Nedladdning och utskrift

Böckerna kan läsas online eller laddas ner i PDF-format.

Vissa böcker kan ha begränsningar i hur mycket som får skrivas ut eller kopieras.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Humaniora Samhällsvetenskap
Typ av innehåll:
Till databasen Till databaslistan