Ulrichsweb

Information om tidningar och tidskrifter. Med hjälp av databasen kan du bland annat se om en viss tidskrift innehåller vetenskapligt granskade artiklar samt uppgifter om utgivare och ämnesinriktning.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan