Web of Science

Omfattande bibliografisk databas som består av ett flertal internationella citeringsindex.

Web of Science-avtalet omfattar följande index:

  • Arts & Humanities Citation index
  • Emerging Sources Citation Index
  • Conference Proceedings Citation Index - Science
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities
  • Science Citation Index
  • Social Science Citation Index
  • Korean Journal Database
  • Medline
  • Russian Science Citation Index
  • SciELO Citation Index

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan