Worldwide Political Science Abstracts

Referenser till publikationer med huvudsaklig inriktning mot statsvetenskap och internationella relationer.

I WPSA återfinns abstracts från omkring 750 tidskrifter samt från böcker, bokkapitel, avhandlingar och working papers.

Täcker tiden från 1975 och framåt.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Statskunskap
Till databasen Till databaslistan