Dagstidningar vid Örebro universitetsbibliotek

Biblioteket ger dig tillgång till dagstidningar och tidningsartiklar i databaser, på mikrofilmer och i tryckt form.

Databaser med dagstidningsartiklar

Det finns svenska och internationella databaser som innehåller både tidningsartiklar i fulltext och referenser till artiklar. Databaserna täcker olika tidsperioder och olika dagstidningar.

Artikelsök - referenser eller fulltext till artiklar i ett urval svenska dagstidningar och tidskrifter från 1979 och framåt.

Mediearkivet - täcker större delen av innehållet i ett urval svenska dagstidningar och tidskrifter, bl.a. Svenska Dagbladet och Nerikes Allehanda, från cirka 1990 och framåt. Artiklar från nuvarande år läggs in dagligen.

PressReader (tidigare Library PressDisplay) - innehåller ca 2 000 dagstidningar från 92 länder. Uppdateras dagligen.

Svenska dagstidningar - Kungliga bibliotekets databas med digitaliserade dagstidningar. Årgångarna 1645-1902 är fritt tillgängliga. 1903 och framåt är sökbara men endast tillgängliga i fulltext via en särskild dator på Huvudbiblioteket.  Artiklar från nuvarande år läggs in med en fördröjning på 2-4 månader. 

Studenter bokar dagstidningsdatorn via KronoX. Välj grupprum U1165. Övriga bokar genom att kontakta bibliotekets informationsdisk. För att kunna logga in på dagstidningsdatorn behöver du ha ett ORU-konto eller ett datorkonto för allmänheten. 

Dagstidningar på mikrofilm

På huvudbiblioteket finns även dagstidningar tillgängliga på mikrofilm. 

Mikrofilmer från närkesrelaterade dagstidningar står i mikrofilmsrummet (U1171). Övriga mikrofilmer är placerade i magasin och måste beställas.

Lista på bibliotekets dagstidningar på mikrofilm

Tryckta dagstidningar

På Huvudbiblioteket sparas tryckta dagstidningar från nuvarande och föregående månad. Dagens tidningar finns i tidskriftshörnan. Vill du läsa en äldre dagstidning kan du fråga i informationsdisken. Vi har Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Financial Times.

På Medicinska biblioteket har vi Nerikes Allehanda och Dagens Nyheter.

På Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek på Campus Grythyttan har vi Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.