Dagstidningar vid Örebro universitetsbibliotek

Biblioteket ger dig tillgång till dagstidningar och tidningsartiklar i databaser, på mikrofilmer och i tryckt form.

Databaser med dagstidningsartiklar

Det finns svenska och internationella databaser som innehåller både tidningsartiklar i fulltext och referenser till artiklar. Databaserna täcker olika tidsperioder och olika dagstidningar.

Artikelsök - referenser eller fulltext till artiklar i ett urval svenska dagstidningar och tidskrifter från 1979 och framåt.

Mediearkivet - täcker större delen av innehållet i ett urval svenska dagstidningar och tidskrifter, bl.a. Svenska Dagbladet och Nerikes Allehanda, från cirka 1990 och framåt. Artiklar från nuvarande år läggs in dagligen.

PressReader (tidigare Library PressDisplay) - innehåller ca 2 000 dagstidningar från 92 länder. Uppdateras dagligen.

Svenska dagstidningar - Kungliga bibliotekets databas med digitaliserade dagstidningar. Årgångarna 1645-1902 är fritt tillgängliga. 1903 och framåt är sökbara men endast tillgängliga i fulltext via en särskild dator på Huvudbiblioteket.  Artiklar från nuvarande år läggs in med en fördröjning på 2-4 månader.  Se lista över tillgängliga dagstidningar.
Studenter bokar dagstidningsdatorn via KronoX. Välj grupprum U1165. Övriga bokar genom att kontakta bibliotekets informationsdisk. För att kunna logga in på dagstidningsdatorn behöver du ha ett ORU-konto eller ett datorkonto för allmänheten.

Dagstidningar på mikrofilm

På huvudbiblioteket finns även dagstidningar tillgängliga på mikrofilm. 

Närkesrelaterade dagstidningar samt Expressen (fram till år 2000) finns på nedre plan i biblioteket i närheten av hylla D. Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (fram till år 2000) står på hyllorna utanför sal U1191. Övriga mikrofilmer är placerade i magasin och måste beställas.

Lista på bibliotekets dagstidningar på mikrofilm

Tryckta dagstidningar

På Huvudbiblioteket sparas tryckta dagstidningar från nuvarande och föregående månad. Dagens tidningar finns i tidskriftshörnan. Vill du läsa en äldre dagstidning kan du fråga i informationsdisken. Vi har Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Financial Times.

På Medicinska biblioteket har vi Nerikes Allehanda och Dagens Nyheter.

På Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek på Campus Grythyttan har vi Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.