Oxford Handbooks Online Political Science

E-bokpaket med huvudsaklig inriktning på statskunskap.

På Oxford Handbooks finns ett stort antal ämnesspecifika samlingar. Biblioteket har endast tillgång till de böcker som ingår i samlingen Political Science.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan