Oxford Scholarship Online Law

Juridiskt e-bokspaket från Oxford University Press.

Samlingen innehåller bl.a. böcker från förlagets serier Oxford Studies in European Law, Oxford Monographs in International Law, Oxford Monographs in Criminal Law and Justice, Clarendon Studies in Criminology, Oxford Monographs in Labour Law, Oxford Studies in Modern Legal History, Oxford Studies in International Economic Law, och förlagets International Courts and Tribunals-serie.

Böckerna kan användas av upp till sex användare samtidigt.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan