Svenska dagstidningar

Fulltext tillgänglig från särskild dator på Huvudbiblioteket.

Digitaliserade svenska dagstidningar, söktjänst från Kungliga biblioteket.

Årgång 1645-1902 är fritt tillgängliga. Årgångar från 1903 och framåt kan bara läsas från en särskild dator på Huvudbiblioteket. Datorn bokas i förväg - studenter bokar på egen hand via resursbokning i Kronox. Välj grupprum U1165. Övriga som önskar tillgång bokar via bibliotekets informationsdisk. 

Till databasen Till databaslistan