Ulrichsweb

Information om tidningar och tidskrifter. Använd till exempel databasen för att se om en viss tidskrift innehåller vetenskapligt granskade artiklar, eller för att se uppgifter om utgivare och ämnesinriktning.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan