Studieteknik

Här hittar du tips och råd som kan hjälpa dig i dina studier. Med hjälp av dem kan du förbättra kvalitén på dina studier och göra det enklare att nå goda resultat.

Illustration av ett dokument med en muspekare.

Förbered dig inför studierna

Inför varje kurs behöver du känna till viktiga dokument och förstå de begrepp som ofta förekommer under studierna.

Illustration av en lista med rutor att bocka för

Planera dina studier

Universitetsstudier ställer stora krav på förmågan att strukturera och planera din tid på egen hand.

Illustration av en person som nattetid sitter i en fåtölj med en bärbar dator i sitt knä bredvid en grön växt

När, var och hur ska du studera?

Skapa förutsättningar för att bli en bättre, mer effektiv och välmående student.

Illustration av tre böcker som ligger i en hög.

Läs målinriktat och effektivt

För att klara studierna behöver du utveckla förmågan att läsa målinriktat och effektivt.

Illustration av en penna och en mobiltelefon

Anteckna för att minnas och lära

För att komma ihåg och förstå vad du har läst, eller vad du hört föreläsaren säga, behöver du anteckna.

Illustration av en bärbar dator.

Skriv och bearbeta din text

För att skriva bra texter behöver du planera ditt skrivande, ta vara på feedback och bearbeta din text.