This page in Swedish

Charlotta Pettersson

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 301386

Room: F3230

Charlotta Pettersson

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs | 

Articles in journals

Chapters in books

Pettersson, C. (2017). Specialpedagogiskt stöd - dilemman med genuskodade diagnoser. In: Pettersson, Charlotta; Wickman, Kim; Takala, Marjatta, Genus och specialpedagogik - praktiknära perspektiv: en vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten (pp. 17-41). Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Conference papers

Allard, K. & Pettersson, C. (2020). ULF-projekt: Samverkan för en inkluderande elevhälsa. Paper presented at Regional skolkonferens 2020 - Förskola och skola utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, Örebro University, Örebro, Sweden, October 28, 2020.
Allard, K. , Hjortgren, K. & Pettersson, C. (2019). Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt om programöverskridande samarbete mellan specialpedagog- och socionomprogrammet vid Örebro universitet kring samverkan, inkludering och elevhälsa. Paper presented at Nationell specialpedagogisk konferens. Samverkan för inkludering - som möjlighet och utmaning, Örebro University, Örebro, Sweden, November 13-14, 2019.
Allard, K. & Pettersson, C. (2019). Team of profession working with student health - a possibility room for collaboration and competence exchange. Paper presented at Nordic Network on Disability Research (NNDR), 15th Interdisciplinary Conference in Disability Research - Inclusion and Exclusion in the Welfare Society, Copenhagen, Denmark, May 8-10, 2019.

Doctoral theses, monographs

Pettersson, C. (2013). Kursplaners möjlighetsrum: om nationella kursplaners transformation till lokala. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.