This page in English

Charlotta Pettersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301386

Rum: F3230

Charlotta Pettersson

Forskningsämne

Om Charlotta Pettersson

Charlotta Pettersson fil.dr. är lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Hon är programansvarig för Specialpedagogiska programmet på avancerad nivå. Där och på lärarutbildningen är hon undervisande lärare.

Hennes forskningsområden är inkluderande pedagogik, elevhälsa, genus och skolmåltiden som specialpedagogisk situation och möjlighetsrum. Hon är följeforskare i projekten Väl godkänt för skolmaten, Skolmatsakademin och Skolmåltiden som pedagogiskt redskap, Örebro universitet.

Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv
En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Frukostseminarium: Får flickor och pojkar likvärdigt stöd i skolan? (YouTube)

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag | 

Doktorsavhandlingar

Pettersson, C. (2013). Kursplaners möjlighetsrum: om nationella kursplaners transformation till lokala. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Allard, K. & Pettersson, C. (2019). Team of profession working with student health - a possibility room for collaboration and competence exchange. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research (NNDR), 15th Interdisciplinary Conference in Disability Research - Inclusion and Exclusion in the Welfare Society, Copenhagen, Denmark, May 8-10, 2019.