This page in Swedish

Kerstin Nordlöf

Title: Professor School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303180

Room: L2465

Kerstin Nordlöf

Research subject

Research environments

About Kerstin Nordlöf

About Kerstin Nordlöf

Kerstin Nordlöf, professor of law, is the Head of the School of Law, Psychology and Social Work. Her research is in the field of criminal, procedural and social law with focus on children and young adults as suspect, sentenced or victim of crime. Main area of interest is the integrity of the child, for example at severe mental disorder, at suspicion of a crime in relation to Swedish legislations, the Convention on the Rights of the Child and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Her research issues includes gender, diversity and sustainability. Main areas of teaching are criminal, procedural and social law.

 

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs |  Other | 

Articles in journals

Danesi, M. , Ervo, L. , Kindberg, L. & Nordlöf, K. (2021). The #MeToo Movement as an e-Discourse: Social and Legal Effects. HumaNetten (46), 56-74.
Bennet, T. , Kindström Dahlin, M. , Nilsson, A. , Kristiansson, M. , Anckarsäter, H. , Nordlöf, K. , Radovic, S. , Nilsson, T. & et al. (2020). Den rättspsykiatriska vården är inte rättssäker – agera nu. Göteborgs-Posten (Oktober 19).
Nordlöf, K. (2015). Debt restructuring in Sweden. Revista de Processo, 40 (242), 339-353.
Nordlöf, K. (2015). Juvenile Jurisprudence in Sweden. Tsukuba Journal of Law and Politics, 63, 1-11.
Nordlöf, K. (2015). Responsibility for Child Abuse within Foster Care in Sweden. Horizons of Education, 14 (29), 20-45.
Nordlöf, K. (1990). Barn och ungdomar i polisarrester och häkten. Apropå, Brottsförebyggande rådets tidskrift (4), 12-16.

Books

Nordlöf, K. & Malekian, F. (2013). Prohibition of Sexual Exploitation of Children Constituting Obligation Erga Omnes (1ed.). Cambridge Scholars Publishing.
Malekian, F. & Nordlöf, K. (2012). Confessing the international rights of children: the basic documents with analysis. Cambridge Scholars Publishing.
Nordlöf, K. (2012). Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Nordlöf, K. (2005). Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt (Ny, rev. utg.ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Nordlöf, K. (1991). Straffrättens processer för unga lagöverträdare (1ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Chapters in books

Nordlöf, K. (2020). The Role of Social Work in Juvenile Justice in Sweden. In: Robert G. Schwartz and Yifang Chen, The Role of Social Work in Juvenile Justice: International experiences (pp. 98-115). . Raul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.
Nordlöf, K. & Thunberg, S. (2019). Barn i rättsprocessen med anledning av brott. In: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (pp. 169-188). Lund: Studentlitteratur AB.
Nordlöf, K. (2014). Genus i kontexten unga lagöverträdare. In: Annina H. Persson, Lotti Ryberg-Welander, Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter (pp. 261-274). Uppsala: Iustus förlag.
Malekian, F. & Nordlöf, K. (2014). International Legal Status of Children. In: Gerben Bruinsma, David Weisburd, Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. . Springer.
Nordlöf, K. (2013). En rättsstridig presumtion om uppsåt vid allvarlig psykisk störning hos unga lagöverträdare. In: Catharina Calleman, Juridicums årsbok: 2011-2013 (pp. 349-364). Örebro: Örebro universitet.
Nordlöf, K. (2013). Oskuldspresumtionen: en utopi för minderåriga barn misstänkta för brott. In: Kerstin Nordlöf, Argumentation i nordisk straffrätt (pp. 168-199). . Norstedts Juridik AB.
Nordlöf, K. (2013). The Sovereignty in Law. In: Catharina Calleman, Juridicums årsbok: 2011-2013 (pp. 366-378). Örebro: Örebro universitet.
Nordlöf, K. (2013). The Sovereignty of Children´s Rights within the Legislation of the Nordic Countries. In: Catharina Calleman, Juridicums Årsbok: 2011-2013 (pp. 380-420). Örebro: Örebro universitet.
Nordlöf, K. (2012). Children in Law. In: Farhad Malekian and Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (pp. 56-68). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Nordlöf, K. (2012). En rättsstridig presumtion om uppsåt vid allvarlig psykisk störning hos unga lagöverträdare. In: Lotti Ryberg-Welander, Katarina Alexius, Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: festskrift till Anna Hollander (pp. 359-374). . Norstedts Juridik AB.
Nordlöf, K. (2012). The sovereignty of children in law. In: Farhad Malekian and Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (pp. 56-68). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Nordlöf, K. (2012). The sovereignty of children’s rights within the legislation of the nordic countries. In: Farhad Malekian, Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (pp. 194-234). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Nordlöf, K. (2011). Economic raison d'etre of trafficking in children. In: Catharina Calleman, Rätten i den ekonomiska krisen (pp. 191-214). Uppsala: Iustus förlag.
Nordlöf, K. (2011). International principles and rights of children in criminal cases. In: Filippo Valguarnera, Juridicums årsbok 2010 (pp. 113-133). Örebro: Örebro university.
Nordlöf, K. (1987). Restriktioner vid gripande, anhållande och häktning. In: Brottsutvecklingen: 1987 (pp. 159-173). Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Collections (editor)

Nordlöf, K. (ed.) (2013). Argumentation i nordisk straffrätt (1ed.). Norstedts Juridik AB.
Malekian, F. (ed.) & Nordlöf, K. (ed.) (2012). The sovereignty of children in law (1ed.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Conference papers

Nordlöf, K. (2020). Åldersbestämning vid misstanke om brott utifrån genus och mångfald. Paper presented at Våld och utsatthet i kriser, digital konferens, Örebro University, Örebro, Sweden, November 26, 2020.
Nordlöf, K. & Nordlöf Malekian, A. (2018). An abstract staging of a crime. Paper presented at The 19th International Roundtable for the Semiotics of Law (IRSL 2018), Örebro, Sweden, May 23-25, 2018.
Nordlöf, K. (2017). Uncertainty of age from the view of gender and diversity. Paper presented at Nordic Law and Gender Conference 2017, University of Turku, Turku, Finland, May 11-12, 2017.
Nordlöf, K. (2015). Children witnesses of domestic violence. Paper presented at 4th International Therapeutic Jurisprudence Conference, Auckland, New Zealand, September 3-4, 2015.
Nordlöf, K. (2015). Forms of Relief: Debt restructuring in Sweden. Paper presented at 15th World Congress of the International Association of Procedural Law (IAPL 2015), Istanbul, Turkey, May 25-28, 2015.
Nordlöf, K. (2015). Genus som bevisvärde. Paper presented at ELSA Day, Örebro universitet, Örebro, Sweden, November 25, 2015.
Nordlöf, K. (2015). Some concluding remarks: Roundtable discussion. Paper presented at Fifth International Conference on Language, Law and Discourse, Örebro university, Örebro, Sweden, September 27 - October 1, 2015.
Nordlöf, K. (2015). Varför anses inte övergrepp mellan tonåringar lika skyddsvärda som mellan vuxna?. Paper presented at Barnrättsdagarna - tema: Diskriminering och kränkande behandling. Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnrättsakademin, Örebro, Sweden, April 14-15, 2015.
Nordlöf, K. (2014). Constitution, Judiciary & Political Power´s Structure: Judiciary as an Organ of Political Control. In: Constitution and proceedings. Paper presented at International Association of Procedural Law (IAPL), Conference "Constitution and Proceedings", Seoul, Korea, October 1-4, 2014 (pp. 151-157).
Nordlöf, K. (2014). Straffrättsteorins användbarhet. Paper presented at Nätverket för kvinnliga straffrättare i Norden.
Nordlöf, K. (2013). En kontraproduktiv brottmålsprocess. Paper presented at Barnrättsdagarna, tema: barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande, Örebro, Sweden, April 16-17, 2013.
Nordlöf, K. (2013). Juvenile Jurisprudence in Sweden. Paper presented at Juvenile Jurisprudence, Tsukuba University, Tokyo, Japan, October 15, 2013.
Nordlöf, K. (2013). The right of an abused child to receive justice in a Swedish context. Paper presented at International Symposium, Tsukuba University, Tokyo, Japan, October 20, 2013.
Nordlöf, K. (2012). The organization and functions of the intermediate level of government between the county and municipalities in Sweden. In: Il rilievo della provincia nel diritto comparato Casi nazionali a confronto : atti del convegno dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo, Milano, Università commerciale L. Bocconi, 12 ottobre 2012. Paper presented at Colloquium on provinces in a comparative perspective, Bocconi University, Milano, Italy, October 12, 2012. Torino: G. Giappichelli Editore.
Nordlöf, K. (2009). Juvenile Jurisprudence. Paper presented at Den svenska avdelningen av Internationella Föreningen i Rätts- och Socialfilosofi, Stockholm University, Stockholm, Sweden, May 18-19, 2009.
Nordlöf, K. (2009). Profession, rights and rules. Paper presented at Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 22-24, 2009.
Nordlöf, K. (2007). The comparative aspects of gender governing protected witnesses. Paper presented at The Peace History Society International Conference on Historical Perspectives on Engendering War, Peace and Justice, Georgian Court University, Lakewood, NJ, U.S.A., October 19-20, 2007.
Nordlöf, K. (2006). The Legal Philosophy of Protecting a Suspect Child. Paper presented at XVII World Congress of the International Association of Youth and Family Judges and Magistrates (IAYFJM), Belfast, Northern Ireland, August 27 - September 1, 2006.

Doctoral theses, monographs

Nordlöf, K. (1987). Straffprocessuella tvångsmedel: gripande, anhållande och häktning. (Doctoral dissertation). Stockholm: Stockholms universitet.

Other