This page in English

Kerstin Nordlöf

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303180

Rum: L2465

Kerstin Nordlöf

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Kerstin Nordlöf

Om Kerstin Nordlöf

Kerstin Nordlöf, professor i rättsvetenskap, är prefekt för Institutionen Juridik, Psykologi och Socialt arbete. Hennes forskningsområde är straff- process- och socialrätt med fokus på barn och unga vuxna som misstänkta, dömda eller utsatta för brott. Intresseområden är barnets integritet, exempelvis i samband med allvarlig psykisk störning, vid misstanke om brott i förhållande till svensk lagstiftning och Barnkonventionen samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Hennes forskningsfrågor inkluderar genus och mångfald samt hållbarhet. Hon undervisar i straff- process- och socialrätt.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Danesi, M. , Ervo, L. , Kindberg, L. & Nordlöf, K. (2021). The #MeToo Movement as an e-Discourse: Social and Legal Effects. HumaNetten (46), 56-74.
Bennet, T. , Kindström Dahlin, M. , Nilsson, A. , Kristiansson, M. , Anckarsäter, H. , Nordlöf, K. , Radovic, S. , Nilsson, T. & et al. (2020). Den rättspsykiatriska vården är inte rättssäker – agera nu. Göteborgs-Posten (Oktober 19).
Nordlöf, K. (2015). Debt restructuring in Sweden. Revista de Processo, 40 (242), 339-353.
Nordlöf, K. (2015). Juvenile Jurisprudence in Sweden. Tsukuba Journal of Law and Politics, 63, 1-11.
Nordlöf, K. (2015). Responsibility for Child Abuse within Foster Care in Sweden. Horizons of Education, 14 (29), 20-45.
Nordlöf, K. (1990). Barn och ungdomar i polisarrester och häkten. Apropå, Brottsförebyggande rådets tidskrift (4), 12-16.

Böcker

Nordlöf, K. & Malekian, F. (2013). Prohibition of Sexual Exploitation of Children Constituting Obligation Erga Omnes (1ed.). Cambridge Scholars Publishing.
Malekian, F. & Nordlöf, K. (2012). Confessing the international rights of children: the basic documents with analysis. Cambridge Scholars Publishing.
Nordlöf, K. (2012). Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Nordlöf, K. (2005). Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt (Ny, rev. utg.ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Nordlöf, K. (1991). Straffrättens processer för unga lagöverträdare (1ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Doktorsavhandlingar

Nordlöf, K. (1987). Straffprocessuella tvångsmedel: gripande, anhållande och häktning. (Doctoral dissertation). Stockholm: Stockholms universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Nordlöf, K. (2020). The Role of Social Work in Juvenile Justice in Sweden. I: Robert G. Schwartz and Yifang Chen, The Role of Social Work in Juvenile Justice: International experiences (ss. 98-115). . Raul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.
Nordlöf, K. & Thunberg, S. (2019). Barn i rättsprocessen med anledning av brott. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 169-188). Lund: Studentlitteratur AB.
Nordlöf, K. (2014). Genus i kontexten unga lagöverträdare. I: Annina H. Persson, Lotti Ryberg-Welander, Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter (ss. 261-274). Uppsala: Iustus förlag.
Malekian, F. & Nordlöf, K. (2014). International Legal Status of Children. I: Gerben Bruinsma, David Weisburd, Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. . Springer.
Nordlöf, K. (2013). En rättsstridig presumtion om uppsåt vid allvarlig psykisk störning hos unga lagöverträdare. I: Catharina Calleman, Juridicums årsbok: 2011-2013 (ss. 349-364). Örebro: Örebro universitet.
Nordlöf, K. (2013). Oskuldspresumtionen: en utopi för minderåriga barn misstänkta för brott. I: Kerstin Nordlöf, Argumentation i nordisk straffrätt (ss. 168-199). . Norstedts Juridik AB.
Nordlöf, K. (2013). The Sovereignty in Law. I: Catharina Calleman, Juridicums årsbok: 2011-2013 (ss. 366-378). Örebro: Örebro universitet.
Nordlöf, K. (2013). The Sovereignty of Children´s Rights within the Legislation of the Nordic Countries. I: Catharina Calleman, Juridicums Årsbok: 2011-2013 (ss. 380-420). Örebro: Örebro universitet.
Nordlöf, K. (2012). Children in Law. I: Farhad Malekian and Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (ss. 56-68). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Nordlöf, K. (2012). En rättsstridig presumtion om uppsåt vid allvarlig psykisk störning hos unga lagöverträdare. I: Lotti Ryberg-Welander, Katarina Alexius, Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: festskrift till Anna Hollander (ss. 359-374). . Norstedts Juridik AB.
Nordlöf, K. (2012). The sovereignty of children in law. I: Farhad Malekian and Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (ss. 56-68). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Nordlöf, K. (2012). The sovereignty of children’s rights within the legislation of the nordic countries. I: Farhad Malekian, Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (ss. 194-234). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Nordlöf, K. (2011). Economic raison d'etre of trafficking in children. I: Catharina Calleman, Rätten i den ekonomiska krisen (ss. 191-214). Uppsala: Iustus förlag.
Nordlöf, K. (2011). International principles and rights of children in criminal cases. I: Filippo Valguarnera, Juridicums årsbok 2010 (ss. 113-133). Örebro: Örebro university.
Nordlöf, K. (1987). Restriktioner vid gripande, anhållande och häktning. I: Brottsutvecklingen: 1987 (ss. 159-173). Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Konferensbidrag

Nordlöf, K. (2020). Åldersbestämning vid misstanke om brott utifrån genus och mångfald. Konferensbidrag vid Våld och utsatthet i kriser, digital konferens, Örebro University, Örebro, Sweden, November 26, 2020.
Nordlöf, K. & Nordlöf Malekian, A. (2018). An abstract staging of a crime. Konferensbidrag vid The 19th International Roundtable for the Semiotics of Law (IRSL 2018), Örebro, Sweden, May 23-25, 2018.
Nordlöf, K. (2017). Uncertainty of age from the view of gender and diversity. Konferensbidrag vid Nordic Law and Gender Conference 2017, University of Turku, Turku, Finland, May 11-12, 2017.
Nordlöf, K. (2015). Children witnesses of domestic violence. Konferensbidrag vid 4th International Therapeutic Jurisprudence Conference, Auckland, New Zealand, September 3-4, 2015.
Nordlöf, K. (2015). Forms of Relief: Debt restructuring in Sweden. Konferensbidrag vid 15th World Congress of the International Association of Procedural Law (IAPL 2015), Istanbul, Turkey, May 25-28, 2015.
Nordlöf, K. (2015). Genus som bevisvärde. Konferensbidrag vid ELSA Day, Örebro universitet, Örebro, Sweden, November 25, 2015.
Nordlöf, K. (2015). Some concluding remarks: Roundtable discussion. Konferensbidrag vid Fifth International Conference on Language, Law and Discourse, Örebro university, Örebro, Sweden, September 27 - October 1, 2015.
Nordlöf, K. (2015). Varför anses inte övergrepp mellan tonåringar lika skyddsvärda som mellan vuxna?. Konferensbidrag vid Barnrättsdagarna - tema: Diskriminering och kränkande behandling. Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnrättsakademin, Örebro, Sweden, April 14-15, 2015.
Nordlöf, K. (2014). Constitution, Judiciary & Political Power´s Structure: Judiciary as an Organ of Political Control. I: Constitution and proceedings. Konferensbidrag vid International Association of Procedural Law (IAPL), Conference "Constitution and Proceedings", Seoul, Korea, October 1-4, 2014 (ss. 151-157).
Nordlöf, K. (2014). Straffrättsteorins användbarhet. Konferensbidrag vid Nätverket för kvinnliga straffrättare i Norden.
Nordlöf, K. (2013). En kontraproduktiv brottmålsprocess. Konferensbidrag vid Barnrättsdagarna, tema: barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande, Örebro, Sweden, April 16-17, 2013.
Nordlöf, K. (2013). Juvenile Jurisprudence in Sweden. Konferensbidrag vid Juvenile Jurisprudence, Tsukuba University, Tokyo, Japan, October 15, 2013.
Nordlöf, K. (2013). The right of an abused child to receive justice in a Swedish context. Konferensbidrag vid International Symposium, Tsukuba University, Tokyo, Japan, October 20, 2013.
Nordlöf, K. (2012). The organization and functions of the intermediate level of government between the county and municipalities in Sweden. I: Il rilievo della provincia nel diritto comparato Casi nazionali a confronto : atti del convegno dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo, Milano, Università commerciale L. Bocconi, 12 ottobre 2012. Konferensbidrag vid Colloquium on provinces in a comparative perspective, Bocconi University, Milano, Italy, October 12, 2012. Torino: G. Giappichelli Editore.
Nordlöf, K. (2009). Juvenile Jurisprudence. Konferensbidrag vid Den svenska avdelningen av Internationella Föreningen i Rätts- och Socialfilosofi, Stockholm University, Stockholm, Sweden, May 18-19, 2009.
Nordlöf, K. (2009). Profession, rights and rules. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 22-24, 2009.
Nordlöf, K. (2007). The comparative aspects of gender governing protected witnesses. Konferensbidrag vid The Peace History Society International Conference on Historical Perspectives on Engendering War, Peace and Justice, Georgian Court University, Lakewood, NJ, U.S.A., October 19-20, 2007.
Nordlöf, K. (2006). The Legal Philosophy of Protecting a Suspect Child. Konferensbidrag vid XVII World Congress of the International Association of Youth and Family Judges and Magistrates (IAYFJM), Belfast, Northern Ireland, August 27 - September 1, 2006.

Samlingsverk (redaktör)

Nordlöf, K. (ed.) (2013). Argumentation i nordisk straffrätt (1ed.). Norstedts Juridik AB.
Malekian, F. (ed.) & Nordlöf, K. (ed.) (2012). The sovereignty of children in law (1ed.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Övrigt