This page in English

Fritext och ämnesord

En fritextsökning är en mindre specifik sökning som ger fler träffar till skillnad från en ämnesordssökning via tesaurus som ger färre och mer relevanta träffar.

Fritextsökning

Fritextsökning är den enklaste typen av sökning. Du kan söka på ett eller flera ord. För att söka i fritext skriver du in de valda orden i sökfältet och väljer "Sök". En fritextsökning innebär att du söker på den tillgängliga informationen om boken/artikeln i vald databas, till exempel titel, sammanfattning och nyckelord.

Ämnesord

Många databaser använder ämnesord för att beskriva dokumentens innehåll. Artiklar som handlar om samma sak har samma ämnesord. De kategoriseras i ämnesord utifrån databasens innehåll och därför kan samma artikel finnas i flera databaser men ha olika ämnesord.

Det är inte alltid databaser använder termen ämnesord. Några databaser använder benämningarna descriptors, subject terms eller IEEE terms. 

Ämnesorden katalogiseras i vad som oftast kallas en tesaurus. Det är en ordlista över de kontrollerade ämnesorden i den specifika databasen. I tesaurusen är ämnesorden ordnade hierarkiskt från vidare till snävare begrepp. Där finns även hänvisningar till hur du kan hitta rätt sökord. Det kan också finnas tips på relaterade ämnesord.

Många databaser har en väl utbyggd tesaurus och då är den en bra startpunkt för din sökning. Du hittar ofta en databas tesaurus under rubriker som Thesaurus, Subjects, MeSH eller CINAHL Headings.