This page in English

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga texter presenterar forskningsresultat och syftet är att sprida forskning och skapa förutsättningar för vidare forskning.

Ta hjälp av våra checklistor för att bedöma källans tillförlitlighet.

Forskningsresultat kan publiceras i artiklar, forskningsrapporter, avhandlingar, konferenshandlingar, böcker med mera.

Alla vetenskapliga texter är granskade. Vilken typ av granskning och kontroll som texten utsatts för är avgörande för kvaliteten och tillförlitligheten. Texter som har genomgått en bedömning av sakkunniga (disputerade forskare) innan de blir publicerade har en större vetenskaplig tyngd än de som inte genomgått en sådan granskning.

Det kan variera mellan olika ämnesområden vilken publikationstyp man väljer för att presentera sina resultat. Inom naturvetenskap, teknik och medicin är den vetenskapliga artikeln det dominerande sättet att publicera nya resultat. Inom humaniora och samhällsvetenskap är det vanligt att dessutom publicera sig i böcker och rapporter.

SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera som publicerats vid svenska lärosäten och myndigheter. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde.

Forskningspublikationer och avhandlingar som produceras vid Örebro universitet går att beställa i tryckt form från universitetets tryckeri Repro.