This page in English

Sökteknik

När du ska söka i databaser behöver du kunna några grundläggande söktekniker för att få ett så bra resultat som möjligt. För att vara säker på vad som fungerar i en specifik databas måste du titta i databasens hjälpavsnitt.

Foto på bibliotekarie som ritar på en whiteboard

Vill du ha fler träffar?

Se över dina sökord, sök på början av ett ord med trunkering eller sök på synonymer med "OR".

Bibliotekarie visar symbol på whiteboard

Vill du ha färre träffar?

Använd frassökning, begränsningar eller kombinera fler sökord med AND.