This page in English

Vill du ha färre träffar?

Sökord

Du kan avgränsa din sökning genom att välja mer specifika sökord. Se även ämnesord.

Boolesk logik - Kombination av ord

I många databaser kan du välja hur du vill kombinera dina sökord med hjälp av så kallad boolesk logik.

AND söker dokument som innehåller alla sökord du har angivit.

Frassökning

Då du söker på ett begrepp som innehåller fler än ett ord kan det vara bra att sätta ihop orden med citationstecken. På så vis anger du att du vill söka på ordet som en fras, d.v.s. att orden ska hänga ihop. Du slipper då få alla träffar där orden förekommer på olika ställen i texten. Exempel: "offentlig sektor"

Begränsningar

På engelska benämns begränsningar som limits eller filter.

  • Peer reviewed. I många ämnesdatabaser kan du avgränsa sökningen till att bara ge träffar på tidskrifter som genomgått en vetenskaplig granskning, så kallade peer reviewed journals. Avgränsningen garanterar inte att alla artiklar som ingår i tidskriften är vetenskapliga.
  • Fältsökning kan användas när du vill avgränsa sökningen till vissa bestämda fält som författare, titel och sammanfattning.
  • Språk. Ofta går det att göra begränsningar gällande språk i databaser. Tänk på att de flesta vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska och att även svenska forskare ofta väljer att publicera sig på engelska. Ibland är artikelns titel översatt till engelska även om artikeln är på ett annat språk.
  • I databasen kan det även finnas filter som begränsar till exempel tidsperiod, metod, åldersgrupp och kön