Brill Online

Tidskriftspaket med inriktning mot huvudsakligen humaniora, men även juridik, internationell rätt och folkrätt.

Biblioteket har tillgång till ca 300 tidskrifter. En del tidskrifter, liksom böcker och referensverk på plattformen, ingår inte i avtalet.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Typ av innehåll:
Till databasen Till databaslistan