Cochrane Library

Cochrane är en organisation som gör systematiska översikter inom medicin. Cochrane Library samlar resurser som är relevanta för evidensbaserad vård och forskning relaterad till detta.

Cochrane Library innehåller tre deldatabaser:

Cochrane Database of Systematic Reviews

Består huvudsakligen av systematiska översikter utförda av Cochrane. Översikterna finns tillgängliga i fulltext.

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)

En referensdatabas som samlar randomiserade och kvasirandomiserade kontrollerade studier. Här finns både referenser till publicerade artiklar och protokoll på pågående studier.

Cochrane Clinical Answers

Korta evidensbaserade svar på kliniska frågor.

 

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Typ av innehåll:
Till databasen Till databaslistan