This page in English

Covidence

Covidence är en onlineplattform som förenklar arbetet med systematiska översikter. Se instruktioner under "Kom igång" för att börja använda tjänsten.

Covidence stödjer screening av citeringar och granskning av fulltext, bedömning av risk för bias, extrahering av "study characteristics" samt export av data och referenser.

Kom igång med Covidence

Forskare

  1. Begär en registreringslänk för tillgång till Covidence via universitetets prenumeration. Detta gör du genom att ange din institutionella e-postadress (@oru.se) i formuläret på denna sida.
  2. En inbjudan skickas till din e-post (du kan behöva kolla i skräppost-mappen.) Klicka på "Accept this invitation".
  3. Om du sedan tidigare har använt ett personligt Covidence-konto som du registrerat med din institutionella e-postadress (@oru.se) så kan du logga in med det. Om du inte har något sådant konto sedan tidigare så skapar du ett nytt konto med din institutionella e-postadress (@oru.se).
  4. När du loggat in, klicka på "Start a new review" och välj "Örebro University - unlimited reviews left" under avsnittet "Which account do you want to use?" Om du inte ser detta alternativ, kontakta support@covidence.org. Ange att du följt instruktionerna på denna sida samt vilken e-postadress ditt konto är registrerat på.

Studenter

  1. Begär en registreringslänk för tillgång till Covidence via universitetets prenumeration. För att detta ska fungera måste du ange en påhittad e-postadress baserat på ditt studentkonto. E-postadressen måste vara i följande form: dittstudentkonto@studentmail.oru.se (exempel: abcxyz123@studentmail.oru.se). Ange e-postadressen i detta formulär.
  2. Inbjudan kommer därpå att vidarebefordras automatiskt till den privata e-postadress du har registrerat i Ladok. Du kan behöva kolla i skräppost-mappen. Klicka på "Accept this invitation".
  3. Skapa sedan ditt konto via "Sign up" och ange där den påhittade e-postadressen (dittstudentkonto@studentmail.oru.se)

Flytta översikter från privat konto

Kontakta support@covidence.org om du vill flytta över reviews från ett privat konto (dvs. ett konto som du tidigare haft, men som inte varit registrerat med en @oru.se-epostadress). Supporten behöver då uppgifter om vilken e-postadress du använt för det privata kontot samt titel på de reviews du vill flytta över.

Mer information

Till databasen Till databaslistan