Criminology Collection

Kombinerar i ett gemensamt gränssnitt abstracts och referenser från National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) med en hel del fulltexter av bland annat artiklar och avhandlingar.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Kriminologi
Till databasen Till databaslistan