FAR Online

Innehåller drygt 30 databaser med information om redovisning, revision, skatter och affärsrätt.

Innehållet uppdateras löpande. Tidskrifterna Balans och Svensk Skattetidning finns i fulltext.
Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Ekonomi
Till databasen Till databaslistan