IMF eLibrary

Internationella valutafondens (IMF) eLibrary ger bland annat tillgång till IMF:s utgivning av böcker, tidskrifter och working papers, och till deras data- och statistikresurser.

I databasen finns information om många olika ämnesområden, så som makroekonomi, demografi, globalisering, handel och utveckling.

Visst innehåll kan kräva att du skapar ett personligt konto.

Fritt tillgänglig.

Ämnesområde: Ekonomi Statistik
Till databasen Till databaslistan