IMF eLibrary

Internationella valutafondens (IMF) eLibrary ger bland annat tillgång till IMF:s utgivning av böcker, tidskrifter och working papers, och till deras data- och statistikresurser.

I databasen finns information om många olika ämnesområden, så som makroekonomi, demografi, globalisering, handel och utveckling.

Visst innehåll kan kräva att du skapar ett personligt konto.

Fritt tillgänglig.

Till databasen Till databaslistan