JSTOR

Äldre årgångar av tidskrifter inom många olika ämnesområden. Även tillgång till ett mindre antal e-böcker.

Böckerna kan läsas online eller laddas ner i PDF-format. Det finns inte någon begränsning i antalet samtidiga användare.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan