JSTOR

På JSTOR finns ca 55 000 e-böcker inom humaniora och samhällsvetenskap samt äldre årgångar av tidskrifter inom många olika ämnesområden.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan