JUNO EU-rätt (före detta Karnov EU-rätt)

 JUNO EU-rätt är en del av databasen JUNO, och innehåller hela EU-rätten och EU-domstolens domar på svenska.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Juridik: EU
Till databasen Till databaslistan