JUNO (före detta Karnov och Zeteo)

JUNO innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter och e-böcker.

Vidare innefattar tjänsten juridiska nyheter, SFS bevakningstjänst samt engelsk juridisk ordlista.

På Juno finns innehåll från de databaser som tidigare hette Karnov respektive Zeteo. Tings- och Förvaltningsrättsdomar utgick från Karnov/JUNO i juni 2019, vi hänvisar till visst innehåll som kan finnas i databasen Infotorg Juridik, samt de enskilda domstolarna.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Juridik: EU Juridik: Sverige
Till databasen Till databaslistan