JUNO

JUNO innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter och e-böcker.

Vidare innefattar tjänsten juridiska nyheter, SFS bevakningstjänst, engelsk juridisk ordlista samt kartläggningen EU-initiativ (fram till 2021).

På JUNO finns innehåll från de databaser som tidigare hette Karnov respektive Zeteo. Tings- och Förvaltningsrättsdomar utgick från Karnov/JUNO i juni 2019, vi hänvisar till visst innehåll som kan finnas i databasen Infotorg Juridik, samt de enskilda domstolarna.

Genom JUNO har vi tillgång till ungefär 200 e-böcker inom juridik och rättsvetenskap samt lagkommentarer och djupa lagkommentarer. De kan läsas direkt i databasen, se information längre ner på denna sida om hur du laddar ner eller skriver ut e-böcker och lagkommentarer.

Tillgång till e-kurser ingår inte i avtalet, även om en länk till e-kurser är synlig på JUNO. Det är enligt leverantören inte tekniskt möjligt att ta bort länken.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Juridik: EU Juridik: Sverige
Till databasen Till databaslistan

Nedladdning och utskrift

Upp till fem enskilda kapitel kan skrivas ut eller laddas ner åt gången, e-böckerna kan inte laddas ner eller skrivas ut i sin helhet.

Gör så här för att ladda ner eller skriva ut kapitel: 

  1. Sök fram och öppna boken via bibliotekets webbplats eller direkt i JUNO.
  2. Välj ett kapitel från översikten till vänster (om inte översikten syns kommer du dit genom menyknappen bredvid fältet "Sök i detta dokument"). 
  3. Dokumentvisningen hoppar fram till det valda kapitlet, och en ikon för utskrift kommer fram bredvid titeln. Gul markering i vänsterkanten på texten visar hur mycket som kommer skrivas ut. 
  4. Klicka på utskriftsikonen. En förhandsgranskning visas, till vänster kan du välja bort eller välja till kapitel och underrubriker, max fem kapitel kan väljas i taget. 
  5. Välj om du vill skriva ut dokumentet eller ladda ner det som PDF. 
  6. Du kan nu göra om processen och välja upp till fem nya kapitel för att skriva ut eller ladda ner. 

Lagkommentarer

Korta lagkommentarer (Lexino och Karnov) finns på respektive lag i den mån vi har täckning.

Djupa lagkommentarer (NJ Lagkommentarer) finns tillgängliga på respektive lag i JUNO, i det utfällbara fältet i höger när du öppnat lagen. Nedladdning och utskrift fungerar lika som för e-böcker ovan.

I de fall NJ Lagkommentarer inte finns tillgängliga i JUNO finns de i fysisk upplaga på universitetsbiblioteket, både de digitala och fysiska lagkommentarerna är sökbara från bibliotekets startsida.