Linguistics Collection

Kombinerar referenser och abstracts från Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA) med material i fulltext av publikationer inom lingvistik.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan