MEDLINE (Ovid)

Referenser till publikationer inom medicin- och omvårdnadsområdet.


Vilken är skillnaden mellan MEDLINE och PubMed?

Svenska MeSH

I Medline via Ovid finns möjligheten att söka Medline såväl som material från den del av PubMed som inte ingår i Medline. Ovids egna hjälpsidor specificerar vad som skiljer mellan MEDLINE Ovid och Pubmed, och har även video-introduktioner.


 Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan