SpringerLink

Artikeldatabas med tidskrifter inom ett flertal ämnen. På plattformen finns också flera e-boksamlingar i olika ämnen.

Se information nedan om innehåll och nedladdning av e-böcker i SpringerLink.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan

Nedladdning och utskrifter

Du kan ladda ner hela boken eller utvalda kapitel i PDF-format till din dator. Det går att läsa och ladda ner som PDF till iPad. Många böcker finns också tillgängliga i epub-format, vilket lämpar sig bättre än PDF för läsning på mindre skärmar.

Det är tillåtet att skriva ut e-böcker eller delar av dem så länge du inte förändrar, systematiskt kopierar, återförsäljer eller publicerar materialet.

Innehåll

För att bara få upp de böcker som finns i fulltext måste du efter sökning bocka ur rutan där det står Include Preview-Only Content.

Biblioteket har tillgång till följande paket och årssamlingar:

  • Behavioral Science & Psychology 2016 och 2020
  • Computer Science 2012–2016
  • Education 2019 och 2022
  • Engineering 2012–2015
  • Humanities, Social Sciences & Law Collection 2014–2015
  • Intelligent Technologies and Robotics 2020–2022
  • Law and Criminology 2016–2022
  • Lecture Notes in Computer Science 1997–
  • Social Sciences 2016, 2018 och 2020-2022.