SpringerLink

Artikeldatabas med tidskrifter inom ett flertal ämnen. På plattformen finns också flera e-boksamlingar i olika ämnen.

Via SpringerLink ges tillgång till e-böcker i följande samlingar och årgångar:

  • Behavioral Science & Psychology 2016
  • Computer Science 2012-2016
  • Engineering 2012-2015
  • Humanities, Social Sciences & Law Collection 2014-2015
  • Law and Criminology 2016
  • Lecture Notes in Computer Science 1973-
  • Social Sciences 2016

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan