Svensk medicinalhistorisk bibliografi (Medorg)

Referenser till artiklar, utredningar, betänkanden med mera inom området svenskt medicinalväsen. Databasen omfattar perioden 1663-1967.

I Medorg är ämnesområden som Central sjukvårdsförvaltning, Rättsmedicin och Rättspsykiatri, Kurativ medicin med Sjukvårdslagar, Sjukvårdshistoria, och särskilda sjukvårdsgrenar som Barnsjukvård och Förlossningsvård representerade. Andra ämnesområden är: Allmän hälsovård, Vård av barn och gamla, Samhällshygien, Förebyggande mödra- och barnavård samt Socialmedicin med Familj och samhälle.

Fritt tillgänglig.

Ämnesområde: Historia Medicin
Till databasen Till databaslistan