Skrivprocessen

Att skriva en text är en tidskrävande process, oavsett om texten i fråga är en kunskapsredovisande inlämningsuppgift eller en självständig uppsats. Allt textskrivande kräver planering, och alla texter behöver bearbetas i flera steg.

Skrivprocessen innehåller tre lika viktiga faser: förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet. Både förstadiet och efterstadiet innehåller i sin tur flera arbetsmoment. Först krävs förberedelse i form av bland annat uppgiftsanalys, tidsplanering och materialinsamling. Om du har tänkt igenom hur du vill lägga upp texten, vilket material du ska använda dig av och vilka källor du ska stödja dig på, blir själva skrivarbetet mindre mödosamt. När du sedan har formulerat ett utkast behöver du också ägna åtskillig tid åt att granska och revidera det. Det gäller framförallt uppsatser och andra längre, självständiga texter, men även korta examinationsuppgifter måste bearbetas och korrekturläsas. Textskrivande är med andra ord en arbetsprocess som kräver tid, planering och god arbetsmoral.

Följ gärna råden i filmen nedan, för att komma igång med skrivarbetet, undvika skrivkramp och bli klar i tid.

Att skriva – tråkigt, svårt eller alldeles underbart? (Granwald, ca 12 min.)
Skrivprocessen (KIB)

Lästips:

Rienecker, L. & Jørgensen, P. Stray (2012). Klara dina studier! – handbok för studenter på universitet och högskola. Stockholm: Liber.

Strömquist, S. (2006). Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. 4 uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Strömquist, S. (2014). Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. 7 uppl. Malmö: Gleerups.