This page in English

Struktur

En akademisk text ska ha en genomtänkt och tydlig struktur. Tänk därför på att organisera ditt stoff och arbeta både med den yttre och inre strukturen i din text.

Yttre struktur

Textens yttre struktur gäller kapitel- och avsnittsnivån. Längre akademiska texter har en relativt fast yttre struktur eller disposition. De flesta ämnen använder den så kallade IMRoD-modellen eller olika varianter av den.

I korta skrivuppgifter brukar det däremot vara tillräckligt med en inledande del, en huvuddel och en avslutande del. Strukturen kan då signaleras med hjälp av några tydliga rubriker.

Frasbanken med metatext (PDF, Karolinska Institutet, UB)

Inre struktur

Textens inre struktur gäller stycke- och meningsnivån. Det är stycken som är textens viktigaste byggstenar. Med dem visar du läsaren vad som hör ihop i din text. Varje stycke bör nämligen byggas kring en enda tanke. Läs mer om stycken i länken nedan.