Skriv- och språkhandböcker

Foto på sju språk- och skrivhandböcker som ligger och står på ett bord.

Det finns olika sätt att utvecklas som akademisk skribent. Till de mest effektiva hör att ta efter skickliga skribenter samt att få och själv ge respons. Utöver det kan du ha nytta av information och praktiska råd i olika skriv- och språkhandböcker.

En skrivhandbok kan beskrivas som en guide till textskrivande. I en sådan bok hittar du information om hur du skriver olika typer av akademisk text och utifrån vilka kriterier. Du får bland annat veta hur du skapar en tydlig struktur i din text, vad som utmärker vetenskaplig stil, samt varför och hur du bör hänvisa till källor. En del skrivhandböcker vänder sig till nya studenter, andra till uppsatsförfattare och åter andra till de som studerar ett visst ämne eller program. Nedan hittar du både generella och ämnesspecifika skrivhandböcker med råd om akademiskt språk och textskrivande. Vissa riktar sig till nya studenter, andra till uppsatsförfattare. Litteratur som listas under fliken Inför opposition och filmen Opponering ger råd inför uppsatsventilering.

En språkhandbok är i stället en guide till ett korrekt och begripligt språk som har en för textgenren och sammanhanget lämplig stilnivå. Till språkhandböcker hör skrivregler, ordlistor och olika typer av ordböcker.

Nedan hittar du både generella och ämnesspecifika skrivhandböcker med råd om akademiskt språk och textskrivande. Vissa riktar sig till nya studenter, andra till uppsatsförfattare. Litteratur som listas under fliken Inför opposition ger råd inför uppsatsventilering.

De flesta skrivhandböckerna finns i rum U1120 i Studieverkstaden Lyktan i huvudbiblioteket. Utlåningsexemplar står på hyllorna 808.02 och 808.066.

Ask, S. (2011). Hållbara texter - Grunderna i formellt skrivande. 2 uppl. Liber.

Blomström, V. & Wennerberg, J. (2021). Akademiskt läsande och skrivande. 2 uppl. Studentlitteratur.

Dysthe, O., Herzberg, F. & Løkensgard Hoel, T. (2011). Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. 2 uppl. Studentlitteratur.

McMillan, K. & Weyers, J. (2010). Studera smart. Så lyckas du med essäer och inlämningsuppgifter. Övers. och bearbetning till svenska: A. Brynhammar. Pearson.

Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2012). Klara dina studier! - handbok för studenter på universitet och högskola. Liber.

Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B. & Strand, H. (2015). Studentens skrivhandbok. 3 uppl. Liber.

Alvehus, J. (2018). Problemformulering. Studentlitteratur.

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. 3 uppl. Studentlitteratur.

Booth, W.C., Colomb G.G. & Williams, J.M. (2019). Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. 2 uppl. Studentlitteratur.

Eriksson, M.G. (2015). Referera reflekterande. Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. 2 uppl. Studentlitteratur.

Hegelund, S. (2007). Akademisk argumentation. Att skriva övertygande uppsatser. Liber.

Hellspong, L. & Santesson, S. (2023). Skriv med egen röst. Råd för uppsatsskrivande studenter. Studentlitteratur.

Friberg, F. (red.) (2022). Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 4 uppl. Studentlitteratur.

Jarrick, A. & Josephson, O. (1996). Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. 2 uppl. Studentlitteratur.

Nyberg, R. & Tidström, A. (red.) (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. 2 uppl. Studentlitteratur.

Paulsson, U. (2020). Examensarbete. Att skriva uppdragsbaserade uppsatser och rapporter. Studentlitteratur.

Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2017). Att skriva en bra uppsats. 4 uppl. Liber.

Strömquist, S. (2019). Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. 7 uppl. Studentlitteratur.

Ekonomi

Ramsay, P., Maier, P. & Price, G. (2012). Studera smart när du läser företagsekonomi. Översatt och bearbetad av L. Bjernhager. Pearson.

Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Götlind, A. & Linnarsson, M. (2015). Konsten att skriva en fotnot. Vetenskaplig formalia för humanister. Studentlitteratur.

Jacobsson, K. & Skansholm, A. (2019). Handbok i uppsatsskrivande: för utbildningsvetenskap. Studentlitteratur.

Johansson, B. & Svedner, P.O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. 5 uppl. Kunskapsförlaget i Uppsala.

Lagerholm, P. (2010). Språkvetenskapliga uppsatser. 2 uppl. Studentlitteratur.

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 2 uppl. Studentlitteratur.

Juridik, psykologi och socialt arbete

Englund Hjalmarsson, H. & Mattson, A. (2022). Juristens skrivhandbok. 3 uppl. Jure Förlag.

Jensen, U., Rylander, S. & Lindblom, P.H. (2018). Att skriva juridik. Regler och råd. 7 uppl. Iustus Förlag.

Sandgren, C. (2021). Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. 5 uppl. Norstedts Juridik.

Skansholm, A., Jacobsson, K. & Skansholm, S. (2021). Handbok i uppsatsskrivande: för psykologiämnet. Studentlitteratur.

Trolle Önnerfors, E. & Wenander, H. (2016). Att skriva rätt. Goda råd för att skriva uppsats i juridik. Wolters Kluwer.

Wahlgren, P., Warnling-Nerep, W. & Wrange, P. (2014). Juridisk skrivguide. 4 uppl. Jure Förlag.

Naturvetenskap och teknik

Ask, R. (2012). Teknikinformatörens handbok. Studentlitteratur.

Höst, M., Regnell, B. & Runeson, P. (2006). Att genomföra examensarbete. Studentlitteratur.

Maier, P., Barney, A. & Price, G. (2012). Studera smart när du läser naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Översatt och bearbetad av L. Bjernhager. Pearson.

Pelger, S. (2007). Kommunikation för naturvetare. Studentlitteratur.

Walla, E. (2004). Så skriver du bättre tekniska rapporter. 2 uppl. Studentlitteratur.

Hälsovetenskap och medicin

Cowen, M., Maier, P. & Price, G. (2012). Studera smart när du läser till sjuksköterska. Översatt och bearbetad av L. Bjernhager. Pearson.

Friberg, F. (red.) (2022). Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 4 uppl. Studentlitteratur.

Legl, E. (2021). Att skriva texter i vården. 3 uppl. Studentlitteratur.

Zelano, J. (2022). Att skriva akademiskt – inom vård och medicin. Studentlitteratur.

Hur förbereder du dig inför en opposition där du ska försvara din text? Och hur agerar du som opponent? Svaren på dessa och andra frågor om uppsatsventilering hittar du i följande skrivhandböcker:

Björklund, M. & Paulsson, U. (2003). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, s. 111–115.

Blomström, V. & Wennerberg, J. (2021). Akademiskt läsande och skrivande. 2 uppl. Studentlitteratur, s. 330–331.

Ekengren, A.-M. & Hinnfors, J. (2012). Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats. 2 uppl. Studentlitteratur, s. 121–129.

Jaxell, S. & Palm, P. (2011). Kreativt uppsatsskrivande – en inspirerande handbok för dig som är student. Fastighetsnytt, s. 56–59.

Johansson, B. & Svedner, P.O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. 5 uppl. Kunskapsförlaget i Uppsala, s. 113–116.

Paulsson, U. (2020). Examensarbete. Att skriva uppdragsbaserade uppsatser och rapporter. Studentlitteratur, s. 95–98.

Rosenqvist, M.M. (red.) & Andrén, M. (red.) (2006). Uppsatsens mystik: om konsten att skriva uppsats och examensarbete. Hallgren & Fallgren, s. 111–112.

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 2 uppl. Studentlitteratur, s. 184–189.

Trost, J. (2013). Att vara opponent. 2 uppl. Studentlitteratur.

Film om opponering från Lunds universitet.

Språkhandböcker som ordlistor och skrivregler kan vara ett viktigt stöd när du formulerar, reviderar och korrekturläser dina texter. De anger vad som är lämpligt och mindre lämpligt samt vad som är rätt och fel i språket. Eftersom kravet på korrekt, begripligt och vårdat skriftspråk är starkt inom akademin, kan det vara klokt att investera i ett exemplar av Svenska skrivregler och konstruktionsordboken Svenskt språkbruk. Läs mer om de olika språkhandböckerna nedan:

  • Bonniers synonymordbok (Walter, 2008) är en omfattande ordbok med omkring 190 000 synonymer som du kan välja bland när du vill variera ditt språk. Tänk emellertid på att ord inte alltid är fritt utbytbara. En synonym kan ha en stilnivå som inte passar i akademisk text eller användas i en annan kontext än det ord du vill ersätta.
  • I Skiljeteckensboken (Strömquist, 2013) hittar du regler för användning av olika skiljetecken, tillsammans med exempel på hur du med deras hjälp kan göra din text tydligare och mer lättläst.
  • Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (2015) innehåller 126 000 uppslagsord med information om deras stavning, böjning och uttal samt i många fall även om deras betydelse och stilnivå. Ordlistan finns tillgänglig som kostnadsfri app: SAOL.
  • Svenska skrivregler (Karlsson, red., 2017) innehåller detaljerade riktlinjer för stavning, textens grafiska form, utformning av citat och källhänvisningar, användning av siffror, förkortningar och skiljetecken, samt hantering av engelska ord i svensk text.
  • Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009) beskriver ordförrådet i modern svenska och redovisar ordens betydelse, historia, användning och uttal.
  • Svenskt språkbruk (Svenska språknämnden, 2003) är en konstruktionsordbok där du får veta hur ord kan kombineras med varandra, vad olika fasta fraser i svenskan betyder och hur de används.