This page in English

Avhandlingar

En avhandling är ett vetenskapligt arbete, oftast i bokform, som beskriver ett forskningsområde och resultat. Det finns två sorters avhandlingar inom den akademiska världen, licentiatavhandling och doktorsavhandling.

Licentiatavhandling

En forskarstuderande kan göra en licentiatavhandling som en enskild vetenskaplig uppsats eller som en etapp på vägen mot en doktorsavhandling.

Doktorsavhandling

För att få en doktorsexamen i Sverige krävs det att forskaren har gjort en doktorsavhandling. Dessa fungerar som goda informationskällor till specifika forskningsområden eftersom de ofta ger en aktuell beskrivning av problemområdet och innehåller omfattande referenslistor till tidigare och relaterade arbeten.

Det finns två typer av doktorsavhandlingar: sammanläggningsavhandling och monografiavhandling. I en sammanläggningsavhandling lägger forskaren ihop ett antal vetenskapliga artiklar som denna tidigare publicerat till en sammanhållande text (kappa). En monografiavhandling är uppbyggd som en bok med olika kapitel.

Att söka efter avhandlingar

Du söker enklast efter avhandlingar från olika universitet i Sverige i databasen LIBRIS. Efter att du har gjort en sökning kan du avgränsa träffmängden genom att klicka på avhandlingar under rubriken Typ i högerspalten.Du får då träffar på både licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar. Ibland innehåller LIBRIS även länk till hela avhandlingen i fulltext.

Det engelska ordet för avhandling är dissertation och en vanlig förkortning inom den akademiska världen är diss.

Utländska avhandlingar kan du söka efter i WorldCat. Klicka på "Books" och "Advanced Search". Begränsa resultatet med fältet Content där "Thesis/dissertations" används.

Avhandlingar i fulltext