This page in Swedish

Rúna Baianstovu

Title: Senior Lecturer School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 301114

Room: L2361

Rúna Baianstovu
Research subject Research environments

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs |  Other |  Reports | 

Articles in journals

Books

Baianstovu, R. Í. (2017). Heder: Hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Chapters in books

Baianstovu, R. Í. & Ablett, P. (2020). The Transformation and Integration of Society: Developing Social Work Pedagogy through Jürgen Habermas’ Theory of Communicative Action. In: Christine Morley, Phillip Ablett, Carolyn Noble, Stephen Cowden, The Routledge Handbook of Critical Pedagogies for Social Work (pp. 450-465). Oxon, UK: Routledge.
Baianstovu, R. Í. (2018). Kommunikation och makt i kulturellt komplexa relationer inom socialtjänsten. In: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (pp. 76-91). Stockholm: Liber.

Conference papers

Baianstovu, R. Í. & Strid, S. (2021). Migration, Honour, Violence and Inequality: Developing Isolation and Mobility as Mechanisms of Honour Related Violence. Paper presented at 15th European Sociological Association Conference (ESA 2021), (Virtual Conference), Barcelona, Spain, August 31 - September 3, 2021.
Baianstovu, R. Í. & Strid, S. (2020). Storstadskartläggningen om hedersrelaterat våld och förtryck. Paper presented at En vecka fri från våld. Länsstyrelsens webbföreläsningar, Örebro, Sweden, November 23-29, 2020.
Strid, S. & Baianstovu, R. Í. (2019). Honour as a border regime: enclosure and mobility as mechanisms of honour-based violence in Swedish metropolitan area. Paper presented at NORA 2019 Conference: Border Regimes, Territorial Discourses & Feminist Politics, University of Reykjavik, Reykjavik, Iceland, May 22-24, 2019.
Baianstovu, R. Í. (2017). Towards a Theory of Power and Communication in Social Work. Paper presented at 15th TiSSA Pre and Plenum Conference (TISSA 2017), Olsztyn, Poland, August 25-30, 2017.
Baianstovu, R. Í. (2016). Democracy at work: Power and communication in social work. Paper presented at The 14th TiSSA conference, Social work as a forum for democracy, Ghent University, Ghent, Belgium, August 22-24, 2016.
Baianstovu, R. Í. (2015). Diversity as the Condition of Democracy: Reflective versus conformal action in National Social Services in Sweden. In: Darja Zaviršek, Gašper Krstulović, Ana Sobočan, Jelka Zorn, Martina Kerec, Petra Videmšek, Romana Zidar, Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: social work research Program Book & Book of Abstracts. Paper presented at 5th European Conference for Social Work Research (ECSWR 2015), Ljubljana, Slovenia, April 22-24, 2015 (pp. 252-252). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Doctoral theses, monographs

Other

Reports

Bruhn, A. , Baianstovu, R. Í. , Petersén, A. & Johansson, B. (2020). Att ta mark i professionen - nya socionomers yrkesval och karriärvägar: Rapport från en studie med särskilt fokus på socialtjänsten. Lund: Lunds universitet (Arbetsliv i omvandling 2020:2).
Baianstovu, R. Í. , Strid, S. , Särnstedt Gramnaes, E. , Cinthio, H. & Enelo, J. (2019). Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. Örebro: Örebro University Press (Working Papers and Reports Social work 17).