This page in English

Rúna Baianstovu

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301114

Rum: L2361

Rúna Baianstovu

Om Rúna Baianstovu

Rúna í Baianstovu är lektor på Socialt arbete, JPS, sedan juli 2012. I sin forskning fokuserar hon på kommunikation som förutsättning för inklusion och integration.

Född på Färöarna och uppvuxen i Torshamn,  Köpenhamn och Göteborg

Anställning inom Örebro kommun 1989-1999, arbetade inom flyktingmottagning och integrationsfrågor i Vivalla.

Socionomexamen 1989, magisterexamen i socialt arbete 2000, sociologi C 2002

Anställd som forskarstuderande vid Forskarskolan Demokratins villkor (FDV) 2003-2011

Disputerade 2012 med avhandlingen Mångfald som demokratins villkor (Örebro Study of Conditions of Democracy 7, 367 sidor)

 

 

 

 

Publikationer

Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Böcker

Baianstovu, R. Í. (2017). Heder: Hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Baianstovu, R. Í. & Ablett, P. (2020). The Transformation and Integration of Society: Developing Social Work Pedagogy through Jürgen Habermas’ Theory of Communicative Action. I: Christine Morley, Phillip Ablett, Carolyn Noble, Stephen Cowden, The Routledge Handbook of Critical Pedagogies for Social Work (ss. 450-465). Oxon, UK: Routledge.
Baianstovu, R. Í. (2018). Kommunikation och makt i kulturellt komplexa relationer inom socialtjänsten. I: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 76-91). Stockholm: Liber.

Konferensbidrag

Baianstovu, R. Í. & Strid, S. (2020). Storstadskartläggningen om hedersrelaterat våld och förtryck. Konferensbidrag vid En vecka fri från våld. Länsstyrelsens webbföreläsningar, Örebro, Sweden, November 23-29, 2020.
Strid, S. & Baianstovu, R. Í. (2019). Honour as a border regime: enclosure and mobility as mechanisms of honour-based violence in Swedish metropolitan area. Konferensbidrag vid NORA 2019 Conference: Border Regimes, Territorial Discourses & Feminist Politics, University of Reykjavik, Reykjavik, Iceland, May 22-24, 2019.
Baianstovu, R. Í. (2017). Towards a Theory of Power and Communication in Social Work. Konferensbidrag vid 15th TiSSA Pre and Plenum Conference (TISSA 2017), Olsztyn, Poland, August 25-30, 2017.
Baianstovu, R. Í. (2016). Democracy at work: Power and communication in social work. Konferensbidrag vid The 14th TiSSA conference, Social work as a forum for democracy, Ghent University, Ghent, Belgium, August 22-24, 2016.
Baianstovu, R. Í. (2015). Diversity as the Condition of Democracy: Reflective versus conformal action in National Social Services in Sweden. I: Darja Zaviršek, Gašper Krstulović, Ana Sobočan, Jelka Zorn, Martina Kerec, Petra Videmšek, Romana Zidar, Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: social work research Program Book & Book of Abstracts. Konferensbidrag vid 5th European Conference for Social Work Research (ECSWR 2015), Ljubljana, Slovenia, April 22-24, 2015 (ss. 252-252). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Rapporter

Bruhn, A. , Baianstovu, R. Í. , Petersén, A. & Johansson, B. (2020). Att ta mark i professionen - nya socionomers yrkesval och karriärvägar: Rapport från en studie med särskilt fokus på socialtjänsten. Lund: Lunds universitet (Arbetsliv i omvandling 2020:2).
Baianstovu, R. Í. , Strid, S. , Särnstedt Gramnaes, E. , Cinthio, H. & Enelo, J. (2019). Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. Örebro: Örebro University Press (Working Papers and Reports Social work 17).

Övrigt