This page in Swedish

Research projects

Knowledge as a culinary engine: Swedish meal science programmes? effects on gastronomical developments

About this project

Project information

Project status

Completed

Contact

Åsa Öström

Research subject

Studien syftar till att undersöka vilka effekter inrättandet av utbildningar på högskole- och universitetsnivå inom måltidsområdet haft på den gastronomiska utvecklingen i Sverige. Studien genomförs med en kombination av kvantitativa (enkäter) och kvalitativa (intervjuer, litteraturstudier, fältarbete) metoder.

Researchers