This page in English

Forskningsprojekt

Kunskap som kulinarisk motor: Svenska måltidsutbildningars effekter på den gastronomiska utvecklingen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Öström

Forskningsämne

Studien syftar till att undersöka vilka effekter inrättandet av utbildningar på högskole- och universitetsnivå inom måltidsområdet haft på den gastronomiska utvecklingen i Sverige. Studien genomförs med en kombination av kvantitativa (enkäter) och kvalitativa (intervjuer, litteraturstudier, fältarbete) metoder.

Forskare