This page in Swedish

Research projects

Exponering och upptag av kobolt - effekter på luftvägar och hud samt påverkan på inflammatoriska markörer vid hårdmetallframställning

About this project

Project information

Project status

Completed

Research subject

Research environments

At the moment there is only information in Swedish available for this project.

Research groups