This page in English

Forskningsprojekt

Exponering och upptag av kobolt - effekter på luftvägar och hud samt påverkan på inflammatoriska markörer vid hårdmetallframställning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Håkan Westberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Koboltexponering via inandning, hud och biologisk övervakning via kobolt i urin att undersökas för de anställda. Samtidigt undersöks hur luftvägar, hud och olika inflammatoriska markörer påverkas av denna exponering. Partikelexponeringen kommer att beskrivas i olika storleksfraktioner och partikelyta, hudexponering via filtertapeteknik. Symtom och besvär i luftvägar kommer att bestämmas med spirometri, reaktiva luftvägar utvärderas via kvävemonoxid i utandningsluft.

Forskare

Forskargrupper