This page in English

Forskningsprojekt

Exponering och upptag av kobolt - effekter på luftvägar och hud samt påverkan på inflammatoriska markörer vid hårdmetallframställning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Koboltexponering via inandning, hud och biologisk övervakning via kobolt i urin att undersökas för de anställda. Samtidigt undersöks hur luftvägar, hud och olika inflammatoriska markörer påverkas av denna exponering. Partikelexponeringen kommer att beskrivas i olika storleksfraktioner och partikelyta, hudexponering via filtertapeteknik. Symtom och besvär i luftvägar kommer att bestämmas med spirometri, reaktiva luftvägar utvärderas via kvävemonoxid i utandningsluft.

Forskargrupper