Örebro University School of Business

Pedagogiska seminarier

Kommande seminarier

Datum  Tid Sal  
     

För närvarande ej planerat.

Tidigare seminarier

2020-01-22    

Tema: Forskning om högre utbildning och högskolepedagogik.

2019-10-01    

Tema: Studenters feedback, medbedömning och medverkan vid examination. Delning och spridning av erfarenheter och idéer bland lärare vid HH. 

2019-05-14    

Tema: Studentmedverkan i kursutveckling och undervisning

2019-03-20    

Temat för tillfället är kritiskt tänkande och kritisk reflektion och hur vi kan samt redan arbetar med detta i våra program och kurser. Som underlag för diskussionerna bifogas en artikel som problematiserar den traditionella bilden av kritiskt tänkande inom högre utbildning. 

2018-11-21    

Lunchdiskussion på temat effektiv kommunikation.

2018-10-22    

Diskussion: "Att undervisa i det internationella klassrummet" - Moderator: Hannu Larsson

2018-04-17    

Petronella Ekström

Digitala tentor

Introduktion till digital salstentamen
Författarmanual Innehållsbank
Författarmanual Uppgift
Bedömningsmanual en bedömare
Bedömningsmanual flera bedömare

       
2018-03-06    

Gun Abrahamsson

Tema: Hur kan vi jobba med formativ feed-back till studenterna?

Presentation och diskussion utifrån några praktiska exempel.

2018-01-09    

 Simon Lundh, Företagsekonomi

"Tips och trix för effektiv kommunikation"

2017-11-29

   

Maja Brandenhoff, Retorik

"Att träna och bedöma muntliga presentationer"

2017-10-12

   

Andreas Nilsson

"Plagiat: orsaker, konsekvenser och lärdomar"

2017-04-26    

Viveca Olofsson

"Studenternas förutsättningar för inlärning - ska det påverka vår pedagogik?"

2017-03-28    

Mohamed Ally, Athabasca University, Canada

IPID-ICT4D seminar: "Flexible delivery of education through mobile learning"

2017-01-31    

Hannu Larsson och Sirajul Islam

"Understanding blended learning - Content, context and process"

2016-11-16    

Annika Andersson och Gun Abrahamsson

"Särskilt meriterad lärare - om processen att söka pedagogisk meritering"

2016-11-02

   

Charlotta Windahl

"Kolbes learning cycle"

2016-08-25    

Johan Petersson och Annika Andersson

"Rummets betydelse i lärandet"