Örebro University School of Business

Pedagogiska seminarier

Övriga kommande seminarier

Datum  Tid Sal  
2021-12-07 12:15 - 13:15 Meddelas senare

Gräva där man står - hur och i så fall varför? 
Ett kollegialt samtal om att beforska den utbildning man själv är en del av. Ann-Sofie Hellberg, Jonas Moll, Mathias Hatakka och Johan Petersson delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring didaktisk och pedagogisk forskning inom det egna ämnesområdet. 

Anmälan till This is an email address senast den 1.a december.

Till seminariet bjuds det på en matig macka, meddela eventuella matrestriktioner vid anmälan.

The Bildung Seminars

Nytta, Mening & Lust

Bildningens irrvägar och utbildningens motorväg

Program för The Bildung Seminars Ht2020 - VT2021 (pdf)

Anmälan görs till This is an email address
Inför seminariet kommer Zoom-länk att mailas ut.

28 oktober 2020| 13.30 –15.30
Henrik Bohlin - Professor i idéhistoria, Södertörns högskola
Medborgerlig utbildning - Om varför man studerar på universitet

16 december 2020| 13.30 –15.30
Maira Babri & Per Carlborg, lektorer i företagsekonomi, Örebro Universitet
Bildningspraktika för kursutveckling

17 februari  2021| 13.30 –15.30
Helen Stockhult, lektor i företagsekonomi, högskolepedagogisk inriktning, Örebro Universitet
Gemensam workshop kring kursutveckling/bildning
https://oru-se.zoom.us/j/2542748039

24 mars 2021| 13.30 –15.30
Synne Myreböe, lektor i idéhistoria, Södertörns högskola
Bildning som motståndets ekonomi

28 april 2021| 13.30 –15.30
Hans Hasselbladh, professor i företagsekonomi, Örebro Universitet
Kan man lära av historien? Argument för och emot.

 

Tidigare seminarier

2020-10-14    

Välkommen till pedagogisk konferens — presentation av 2019 års pedagogiska utvecklingsprojekt

Varje år delar fakulteterna ut pedagogiska utvecklingsmedel för olika projekt som de prioriterat utifrån ansökningar som kommit in från institutionerna. För att sprida goda erfarenheter inom universitetet anordnar Högskolepedagogiskt centrum en intern konferens där de lärare som har fått pedagogiska utvecklingsmedel 2019 presenterar sina projekt och resultatet av dem.

2020-01-22    

Tema: Forskning om högre utbildning och högskolepedagogik.

2019-10-01    

Tema: Studenters feedback, medbedömning och medverkan vid examination. Delning och spridning av erfarenheter och idéer bland lärare vid HH. 

2019-05-14    

Tema: Studentmedverkan i kursutveckling och undervisning

2019-03-20    

Temat för tillfället är kritiskt tänkande och kritisk reflektion och hur vi kan samt redan arbetar med detta i våra program och kurser. Som underlag för diskussionerna bifogas en artikel som problematiserar den traditionella bilden av kritiskt tänkande inom högre utbildning. 

2018-11-21    

Lunchdiskussion på temat effektiv kommunikation.

2018-10-22    

Diskussion: "Att undervisa i det internationella klassrummet" - Moderator: Hannu Larsson

2018-04-17    

Petronella Ekström

Digitala tentor

Introduktion till digital salstentamen
Författarmanual Innehållsbank
Författarmanual Uppgift
Bedömningsmanual en bedömare
Bedömningsmanual flera bedömare

       
2018-03-06    

Gun Abrahamsson

Tema: Hur kan vi jobba med formativ feed-back till studenterna?

Presentation och diskussion utifrån några praktiska exempel.

2018-01-09    

 Simon Lundh, Företagsekonomi

"Tips och trix för effektiv kommunikation"

2017-11-29

   

Maja Brandenhoff, Retorik

"Att träna och bedöma muntliga presentationer"

2017-10-12

   

Andreas Nilsson

"Plagiat: orsaker, konsekvenser och lärdomar"

2017-04-26    

Viveca Olofsson

"Studenternas förutsättningar för inlärning - ska det påverka vår pedagogik?"

2017-03-28    

Mohamed Ally, Athabasca University, Canada

IPID-ICT4D seminar: "Flexible delivery of education through mobile learning"

2017-01-31    

Hannu Larsson och Sirajul Islam

"Understanding blended learning - Content, context and process"

2016-11-16    

Annika Andersson och Gun Abrahamsson

"Särskilt meriterad lärare - om processen att söka pedagogisk meritering"

2016-11-02

   

Charlotta Windahl

"Kolbes learning cycle"

2016-08-25    

Johan Petersson och Annika Andersson

"Rummets betydelse i lärandet"