Örebro University School of Business

Pedagogiska seminarier

Kommande seminarier

Prova på ChatGPT!

Kom och bekanta dig med verktyget ChatGPT som är på mångas läppar just nu. För att kunna bilda sig en uppfattning och fatta kloka beslut behövs kunskap! Det blir ett tillfälle att "pröva på" ChatGPT och att diskutera examinationer. Första steget för att ens kunna börja fundera kring hur generativ AI påverkar högre utbildning och samhället i stort är att prova verktyget själv och se vad det är bra på och vad det inte är bra på! 

Workshopen kommer att äga rum i N2045 kl 12-13 den 11 mars och leds av Johan Petersson, pedagogisk utvecklare inom AI vid Högskolepedagogiskt centrum

OBS: Ta med dator!

Anmäl dig här senast den 4 mars.


Try ChatGTP!

Come and familiarize yourself with the ChatGTP tool. To be able to understand and make wise decisions, knowledge is needed! There will be an opportunity to "try out" ChatGPT and discuss examinations. The first step to even begin to think about how generative AI affects higher education and society at large is to try the tool yourself and see what it's good at and what it's not good at!

The workshop is held in N2045 12-13 the 11th of March and led by Johan Petersson, pedagogical developer in AI at the Center for Higher Education

NOTE: Bring a computer!

Swenglish will be spoken 😊

Please register here no later than 4th of March.

Tidigare seminarier

2023-11-06

   

Pedagogical seminar: Challenges and opportunities in using AI in education

Welcome to the second pedagogical seminar where we discuss different perspectives in higher education. This time we will take some time and talk about Challenges and opportunities in using AI in education.

Hosts: Annika Andersson, Andreas Ask, Ann-Sofie Hellberg, Mathias Hatakka and Johan Pettersson.  

A brief introduction to the challenges and opportunities in using AI in education and a motivation to why there is an urgent need to have this discussion now. Some examples from different Informatics courses that have made use of AI. Discussion about how other subjects at HH are using/can make use of AI in education.

2023-09-25

   

Pedagogical seminar: Utilizing the Broadened Participation principles in business school curriculum: From awareness to action.

Hosts: Elham Rostami, Emilene Leite and Vojtech Klezl, senior lecturers at Örebro University School of Business.

1: What is BP? Do we know (and agree)? 

2: Introducing the CAST Universal Design of Learning (UDL) framework as an application of BP

3: Group discussion: How do business faculty use BP principles?

4: Some suggested applications

2022-09-09

   

Pedagogiskt seminarium med Magnus Hansson

Pedagogikens sociala dimension – mina tankar om mötet och dialogen med studenter

2022-03-22

   

NIBES Research Workshop Örebro University

Educational Practices in Business Education:What have we learnt and how do we move forward?

- Education in the post-pandemic era

2021-12-07    

Gräva där man står - hur och i så fall varför? 
Ett kollegialt samtal om att beforska den utbildning man själv är en del av. Ann-Sofie Hellberg, Jonas Moll, Mathias Hatakka och Johan Petersson delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring didaktisk och pedagogisk forskning inom det egna ämnesområdet. 

2020-10-14    

Välkommen till pedagogisk konferens — presentation av 2019 års pedagogiska utvecklingsprojekt

Varje år delar fakulteterna ut pedagogiska utvecklingsmedel för olika projekt som de prioriterat utifrån ansökningar som kommit in från institutionerna. För att sprida goda erfarenheter inom universitetet anordnar Högskolepedagogiskt centrum en intern konferens där de lärare som har fått pedagogiska utvecklingsmedel 2019 presenterar sina projekt och resultatet av dem.

2020-01-22    

Tema: Forskning om högre utbildning och högskolepedagogik.

2019-10-01    

Tema: Studenters feedback, medbedömning och medverkan vid examination. Delning och spridning av erfarenheter och idéer bland lärare vid HH. 

2019-05-14    

Tema: Studentmedverkan i kursutveckling och undervisning

2019-03-20    

Temat för tillfället är kritiskt tänkande och kritisk reflektion och hur vi kan samt redan arbetar med detta i våra program och kurser. Som underlag för diskussionerna bifogas en artikel som problematiserar den traditionella bilden av kritiskt tänkande inom högre utbildning. 

2018-11-21    

Lunchdiskussion på temat effektiv kommunikation.

2018-10-22    

Diskussion: "Att undervisa i det internationella klassrummet" - Moderator: Hannu Larsson

2018-04-17    

Petronella Ekström

Digitala tentor

Introduktion till digital salstentamen
Författarmanual Innehållsbank
Författarmanual Uppgift
Bedömningsmanual en bedömare
Bedömningsmanual flera bedömare

       
2018-03-06    

Gun Abrahamsson

Tema: Hur kan vi jobba med formativ feed-back till studenterna?

Presentation och diskussion utifrån några praktiska exempel.

2018-01-09    

 Simon Lundh, Företagsekonomi

"Tips och trix för effektiv kommunikation"

2017-11-29

   

Maja Brandenhoff, Retorik

"Att träna och bedöma muntliga presentationer"

2017-10-12

   

Andreas Nilsson

"Plagiat: orsaker, konsekvenser och lärdomar"

2017-04-26    

Viveca Olofsson

"Studenternas förutsättningar för inlärning - ska det påverka vår pedagogik?"

2017-03-28    

Mohamed Ally, Athabasca University, Canada

IPID-ICT4D seminar: "Flexible delivery of education through mobile learning"

2017-01-31    

Hannu Larsson och Sirajul Islam

"Understanding blended learning - Content, context and process"

2016-11-16    

Annika Andersson och Gun Abrahamsson

"Särskilt meriterad lärare - om processen att söka pedagogisk meritering"

2016-11-02

   

Charlotta Windahl

"Kolbes learning cycle"

2016-08-25    

Johan Petersson och Annika Andersson

"Rummets betydelse i lärandet"

The Bildung Seminars

Nytta, Mening & Lust
Bildningens irrvägar och utbildningens motorväg
Program för The Bildung Seminars Ht2020 - VT2021 (pdf)

28 oktober 2020| 13.30 –15.30
Henrik Bohlin - Professor i idéhistoria, Södertörns högskola
Medborgerlig utbildning - Om varför man studerar på universitet

16 december 2020| 13.30 –15.30
Maira Babri & Per Carlborg, lektorer i företagsekonomi, Örebro Universitet
Bildningspraktika för kursutveckling

17 februari  2021| 13.30 –15.30
Helen Stockhult, lektor i företagsekonomi, högskolepedagogisk inriktning, Örebro Universitet
Gemensam workshop kring kursutveckling/bildning

24 mars 2021| 13.30 –15.30
Synne Myreböe, lektor i idéhistoria, Södertörns högskola
Bildning som motståndets ekonomi

28 april 2021| 13.30 –15.30
Hans Hasselbladh, professor i företagsekonomi, Örebro Universitet
Kan man lära av historien? Argument för och emot.