Disputation: Lisa Spang, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

04 oktober 2024 10:00 Hörsal F, Forumhuset

Lisa Spang disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Perspectives on the daily life of older adults applying for a nursing home".

Opponent: Professor Ingeborg Nilsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet

Digitalt deltagande: Klicka här för att följa disputationen via Zoom.