This page in English

Välkommen till Högskolepedagogiskt centrum!

Högskolepedagogiskt centrum arbetar verksamhetsnära för att stödja lärare i sin pedagogiska utveckling. Varje möte med lärare är unikt och vår strävan är att anpassa utbildningsinnehållet utifrån behov och önskemål.

Översiktskarta över de globala hållbarhetsmålen 2030.

Hållbar utveckling i utbildning

Vad är hållbar utveckling och varför ska vi arbeta med detta? Örebro universitet arbetar aktivt med de globala hållbarhetsmålen 2030 för att inkorporera dessa i all utbildning. Här finner du både generell information och en resursbank.