This page in English

Samverkan och idéutveckling

Bilden visar händer som placerar ut post-it-lappar på en kartbild.

På Örebro universitet arbetar vi med att den kunskap som skapas ska spridas och komma vårt samhälle till nytta. Dessutom ska vi se till att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling.

Ett givande samarbete med dig som finns inom näringsliv samt offentlig- och ideell sektor är alltså viktigt för oss, och innebär samtidigt en mängd möjligheter för dig.

Så här kan du samverka med oss

Forskare i soffa

Samverka med våra forskare

Hyr in en forskare eller starta ett spännande samarbete. Läs mer om hur du kan samverka med våra forskare här.

Samverka med våra studenter

Rekrytera studenter eller utveckla dina idéer tillsammans med dem. Läs mer om hur du kan samverka med våra studenter här.

Studenter som studerar

Skolsamverkan

Besök våra campus och läs hur universitetet arbetar med studiemotivation för elever i grundskolan. Läs mer om vår skolsamverkan här.

Aula nova

Hyr lokaler inom Örebro universitet

Är du i behov av att hyra lokal för ett evenemang? Se vårt utbud och hyr lokaler här.

Studenter i Novahuset

Alumner och vänner

Här hittar du information om alumnaktiviteter, hur du kan stötta universitetets arbete och våra studenter.

Novahuset i sol

Uppdragsutbildning

Är du eller din personal i behov av kompetensutveckling? Läs mer om hur Örebro universitet kan hjälpa er här.

Örebro universitet i Almedalen

Läs om hur Örebro universitet deltagande i Almedalen 2019 kommer att se ut.

Robotlabb

Innovation och idéutveckling

ORU Innovation erbjuder stöd i innovations- och idéutvecklingsprocessen. Du kan läsa mer om hur du kan få stöd här.