This page in English

Samverkan

På Örebro universitet arbetar vi med att den kunskap som skapas ska spridas och komma vårt samhälle till nytta. Dessutom ska vi se till att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling.

Ett givande samarbete med dig som finns inom näringsliv samt offentlig- och ideell sektor är alltså viktigt för oss, och innebär samtidigt en mängd möjligheter för dig.

Läs om våra samarbetserbjudanden till dig inom: