This page in English

Fakulteten för medicin och hälsa

Studenter i rörelse på Campus USÖ.

Vid Fakulteten för medicin och hälsa kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning inom medicin, vård, idrott och handikappvetenskap. Verksamheten bedrivs inom två institutioner: Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper.

Inom fakultetens ansvarsområde finns ett tiotal starka forskningsmiljöer, drygt 250 doktorander, tio forskarutbildningsämnen samt cirka 3 500 helårsstudenter på grundnivå- och avancerad nivå på 22 program.

Matej Orešič och Tuulia Hyötyläinen.

Risk med högfluorerade kemikalier

Risken för typ 1-diabetes och celiaki kan öka hos barn om mödrarna utsatts för högfluorerade kemikalier.

En läkarstudent undersöker en patient.

Örebro redo söka nya läkarutbildningen

Den nya utbildningen ger oss bättre förutsättningar att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför.

Kontakt

Martin Maltén

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Martin Maltén

E-post:

Telefon: 019 303215

Rum: E3255

Martin Maltén