This page in English

Fakulteten för medicin och hälsa

Studenter i rörelse på Campus USÖ.

Vid Fakulteten för medicin och hälsa kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning inom medicin, vård, idrott och handikappvetenskap. Verksamheten bedrivs inom två institutioner: Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper.

Inom fakultetens ansvarsområde finns ett tiotal starka forskningsmiljöer, drygt 250 doktorander, tio forskarutbildningsämnen samt cirka 3 500 helårsstudenter på grundnivå- och avancerad nivå på 22 program.

Jonas Halfvarson i sjukhuskläder.

Miljonbidrag till viktig forskning

Örebro universitet i rekordstort EU-projekt för att hitta behandlingar för sju utbredda sjukdomar.

En man vars huvud splittras i småbitar.

Räknar på demensrisk

Nya möjligheter att räkna fram risken för demens kan ge mer exakta besked till patienter - och se vilka som ska få framtidens bromsmediciner.

Kontakt

Martin Maltén

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Martin Maltén

E-post:

Telefon: 019 303215

Rum: E3255

Martin Maltén