This page in English

Fakulteten för medicin och hälsa

Studenter i rörelse på Campus USÖ.

Vid Fakulteten för medicin och hälsa kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning inom medicin, vård, idrott och funktionsnedsättning och samhälle. Verksamheten bedrivs inom två institutioner: Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper.

Inom fakultetens ansvarsområde finns ett tiotal starka forskningsmiljöer, drygt 250 doktorander, 10 forskarutbildningsämnen samt cirka 2 000 helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå på 22 program.

Susanne Bejerot utanför Universitetssjukhuset Örebro.

”Fel” läkemedel hade god effekt på patienter med schizofreni

Susanne Bejerot, professor i psykiatri, har lett studien och har nu fått 15 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

Mats Eriksson i Prismahuset.

Ny forskarskola om hur vården ska utgå från individen

Professor Mats Eriksson ska leda den nya forskarskolan som är finansierad med 21 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

Kontakt

Martin Maltén

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Martin Maltén

E-post:

Telefon: 019 303215

Rum: E3255

Martin Maltén