Fakulteten för medicin och hälsa

Studenter i rörelse på Campus USÖ.

Vid Fakulteten för medicin och hälsa kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning inom medicin, vård, idrott och handikappvetenskap. Verksamheten bedrivs inom två institutioner: Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper.

Inom fakultetens ansvarsområde finns ett tiotal starka forskningsmiljöer, drygt 250 doktorander, tio forskarutbildningsämnen samt cirka 3 500 helårsstudenter på grundnivå- och avancerad nivå på 22 program.

Mats Eriksson räcker över ett diplom till Kanwaljeet Anand.

Stanfordprofessorn Kanwaljeet Anand ny hedersdoktor

Långt samarbete mellan Örebro och Stanford om för tidigt födda barn och deras behov av smärtlindring.

Hany Hachem

Lockar internationellt

Nu är alla 16 internationella doktorander i Newbreed på plats. Newbreed är en strategisk satsning på forskning om hälsosamt åldrande.

Kontakt

Martin Maltén

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Martin Maltén

E-post:

Telefon: 019 303215

Rum: E3255

Martin Maltén