This page in English

Fakulteten för medicin och hälsa

Studenter i rörelse på Campus USÖ.

Vid Fakulteten för medicin och hälsa kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning inom medicin, vård, idrott och funktionsnedsättning och samhälle. Verksamheten bedrivs inom två institutioner: Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper.

Inom fakultetens ansvarsområde finns många forskargrupper, drygt 250 doktorander, 10 forskarutbildningsämnen samt cirka 2 000 helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå på 22 program.

Ett collage med en DNA-sträng och forskaren Anders Joelson.

Stora skillnader i ärftlighet för våra vanligaste ryggsjukdomar

Det visar ny forskning från Örebro universitet och Region Örebro län som överläkaren Anders Joelson har bedrivit.

En lärare undervisar audionomstudenter.

Nu kan du läsa till audionom vid Örebro universitet – på distans

– Hörselvården skriker efter audionomer, säger Susanne Köbler, programansvarig för Audionomprogrammet.

Kontakt

Martin Maltén

Befattning: Utredare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Martin Maltén

E-post: bWFydGluLm1hbHRlbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303215

Rum: E3255

Martin Maltén