This page in English

Fakulteten för medicin och hälsa

Studenter i rörelse på Campus USÖ.

Vid Fakulteten för medicin och hälsa kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning inom medicin, vård, idrott och funktionsnedsättning och samhälle. Verksamheten bedrivs inom två institutioner: Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper.

Inom fakultetens ansvarsområde finns många forskargrupper, drygt 250 doktorander, 10 forskarutbildningsämnen samt cirka 2 000 helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå på 22 program.

Hazem Khalaf och Torbjörn Bengtsson.

Ny metod kan döda multiresistenta bakterier

Örebroforskarna Torbjörn Bengtsson och Hazem Khalaf visar nya sätt att lösa problemet med multiresistenta bakterier.

En docka blir undersökt med stetoskop.

Hög kvalitet på utbildningar till specialistsjuksköterska

UKÄ har utvärderat två av de sex specialistsjuksköterskeutbildningar som finns vid Örebro universitet.

Kontakt

Martin Maltén

Befattning: Utredare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Martin Maltén

E-post:

Telefon: 019 303215

Rum: E3255

Martin Maltén