This page in English

Fakulteten för medicin och hälsa

Studenter i rörelse på Campus USÖ.

Vid Fakulteten för medicin och hälsa kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning inom medicin, vård, idrott och handikappvetenskap. Verksamheten bedrivs inom två institutioner: Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper.

Inom fakultetens ansvarsområde finns ett tiotal starka forskningsmiljöer, drygt 250 doktorander, tio forskarutbildningsämnen samt cirka 3 500 helårsstudenter på grundnivå- och avancerad nivå på 22 program.

Hazem Khalaf och Torbjörn Bengtsson

Miljonbidrag till viktig forskning

Medicinforskare vid Örebro universitet får ta del av nära 30 miljoner kronor. Pengarna ska användas till forskning om behandling av kroniska sår.

En man vars huvud splittras i småbitar.

Räknar på demensrisk

Nya möjligheter att räkna fram risken för demens kan ge mer exakta besked till patienter - och se vilka som ska få framtidens bromsmediciner.

Kontakt

Martin Maltén

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Martin Maltén

E-post:

Telefon: 019 303215

Rum: E3255

Martin Maltén