Fakulteten för medicin och hälsa

Studenter i rörelse på Campus USÖ.

Vid Fakulteten för medicin och hälsa kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning inom medicin, vård, idrott och handikappvetenskap. Verksamheten bedrivs inom två institutioner: Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper.

Inom fakultetens ansvarsområde finns ett tiotal starka forskningsmiljöer, drygt 250 doktorander, tio forskarutbildningsämnen samt cirka 3 500 helårsstudenter på grundnivå- och avancerad nivå på 22 program.

Jonas Halfvarson framför en bildskärm som visar detalj av en tarm.

Individanpassad behandling av inflammatorisk tarmsjukdom

Örebroforskaren Jonas Halfvarson leder ett nordiskt projekt som ska förbättra livskvaliteten.

Hany Hachem

Lockar internationellt

Nu är alla 16 internationella doktorander i Newbreed på plats. Newbreed är en strategisk satsning på forskning om hälsosamt åldrande.

Kontakt

Martin Maltén

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Martin Maltén

E-post:

Telefon: 019 303215

Rum: E3255

Martin Maltén