This page in English

Fakulteten för medicin och hälsa

Studenter i rörelse på Campus USÖ.

Vid Fakulteten för medicin och hälsa kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning inom medicin, vård, idrott och handikappvetenskap. Verksamheten bedrivs inom två institutioner: Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper.

Inom fakultetens ansvarsområde finns ett tiotal starka forskningsmiljöer, drygt 250 doktorander, tio forskarutbildningsämnen samt cirka 2 000 helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå på 22 program.

Covidvirus i närbild

En miljon kronor till forskning om rehabilitering efter covid-19

Forskaren Yvonne Freund-Levi har fått drygt en miljon kronor från Afa Försäkring.

Läkarstudenter framför Campus USÖ.

Läkarprogrammet firar tio år

I år är det fem år sedan de första läkarstudenterna examinerades vid Örebro universitet och Läkarprogrammet fyller tio år.

Kontakt

Martin Maltén

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Martin Maltén

E-post:

Telefon: 019 303215

Rum: E3255

Martin Maltén