This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Välkommen till Institutionen för hälsovetenskaper

Prismahuset med studenter utanför.

Vi erbjuder attraktiva utbildningar och angelägen forskning med inriktning på människors hälsa och lärande. Omkring 3 000 studenter och 170 anställda gör institutionen till en dynamisk och kreativ miljö. Varmt välkommen till oss!

 Två studenter sitter vid runt bord och tittar leende in i kameran.

Studera hos oss

Bli arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, idrottslärare, idrottsledare, röntgensjuksköterska, sjuksköterska eller tränare.

Äpple som ligger ovanpå böcker

Vår forskning

Vi forskar inom ämnesområdena arbetsterapi, biomedicin, folkhälso-, handikapp-, idrotts- och omvårdnadsvetenskap samt medicin.

Nybliven forskare i doktorshatt

Doktorand

Vi ger utbildning på forskarnivå inom handikappvetenskap, idrottsvetenskap samt medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap.