This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Välkommen till Institutionen för hälsovetenskaper

Bilden föreställer ett patientmöte mellan en kvinna och en man.

Vi erbjuder attraktiva utbildningar och angelägen forskning med inriktning på människors hälsa och lärande. Omkring 2 400 studenter och ca 200 anställda gör institutionen till en dynamisk och kreativ miljö. Varmt välkommen till oss!

 Två studenter sitter vid runt bord och tittar leende in i kameran.

Studera hos oss

Bli arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, idrottslärare, idrottsledare, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller tränare.

Äpple som ligger ovanpå böcker

Vår forskning

Vi forskar inom ämnesområdena arbetsterapi, biomedicin, folkhälso-, idrotts- och omvårdnadsvetenskap, medicin samt funktionsnedsättning och samhälle.

Nybliven forskare i doktorshatt

Doktorand

Vi ger utbildning på forskarnivå inom funktionsnedsättning och samhälle, idrottsvetenskap samt medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap.


Institutionen för hälsovetenskaper på sociala medier: