This page in English

Felanmälan

Här finner du felanmälan av fastigheter, lokaler och yttre miljö. Du kan här också felanmäla IT-resurser, skrivare och kopiatorer, AV-teknik samt rapportera säkerhetsincidenter, personuppgiftsincidenter och påpeka fel som har med tillgänglighet att göra.

Fastigheter och yttre miljö

Exempel: Byggnad, dörrar, el, hissar, kyla, värme, ventilation, sanitet, yttre miljö, etc.

Vid akuta fel (Omedelbar risk för personskada)

Ring 112 vid pågående brand, pågående brott,  gasläcka och där det uppstått eller finns omedelbar risk för skada/olycka.

Vid fel som inte innebär omedelbar fara men som inte kan vänta utan bör åtgärdas omedelbart t.ex. vattenläcka, gasläcka, strömavbrott, samt fel som kan innebära risk för skada/olycka (ej akut). 
Kontorstid: tel 019-30 30 00 (Universitetets växel)
Icke-kontorstid:  tel. 010-470 57 58 (Securitas)

Vid övriga fel välj Campus nedan för att göra din felanmälan.

Campus Örebro

Campus USÖ

  • Vid Campus USÖ har fastighetsägaren Regionfastigheter service dygnet runt. Vid samtliga fastighetsrelaterade fel ring Servicecenter 019-602 60 00 eller skicka en felanmälan till This is an email address.

Campus Grythyttan

Congrego

IT, AV-teknik och skrivare/kopiatorer

IT: Till exempel datorer, nätverk, e-post och Universitetskortet.

Till felanmälan IT student

Till felanmälan IT personal (Logga in med ditt ORU-konto, VPN krävs om du inte är på Campus)

AV-teknik: Till exempel bild- och ljudteknik samt styrsystem i aula, konsertsal och salar med fast AV-teknik.

Till felanmälan AV-teknik

Skrivare/kopiatorer

Till felanmälan skrivare/kopiatorer

Lokaler och inredning

Exempel: Inredning, möbler, gardiner, skyltning, glödlampor, lysrör, posthantering, återvinning, källsortering, lokalvård etc.

Till felanmälan för lokaler och inredning

Personuppgifter

Här kan du anmäla incidenter och brister i hantering av personuppgifter 

Till felanmälan av hantering av personuppgifter

Säkerhet

Exempel: Passer- och låssystem, inbrottslarm, brandskydd etc.

Till felanmälan av säkerhet

Vid akuta fel

Exempel: Yttre eller inre dörr kan inte låsas. Kontorstid: tel 019-30 30 00 Icke-kontorstid: Securitas tel. 019-300 800

Databaser, e-böcker, e-tidskrifter med mera

Här kan du felanmäla problem eller fel bland universitetsbibliotekets elektroniska resurser.

Till felanmälan av e-resurser

Tillgänglighet

Här kan du påpeka eventuella brister i den fysiska miljön och lämna förslag till förbättringar!

Till felanmälan av tillgänglighet