This page in English

Felanmälan

Här finner du felanmälan av fastigheter, lokaler och yttre miljö. Du kan här också felanmäla IT-resurser, skrivare och kopiatorer, AV-teknik samt rapportera säkerhetsincidenter, personuppgiftsincidenter och påpeka fel som har med tillgänglighet att göra.

Fastigheter och yttre miljö

Exempel: Byggnad, dörrar, el, hissar, kyla, värme, ventilation, sanitet, yttre miljö, etc.

Ring 112 vid pågående brand, pågående brott, gasläcka och där det uppstått eller finns omedelbar risk för skada/olycka.

Vid fel som inte innebär omedelbar fara men som inte kan vänta utan bör åtgärdas omedelbart t.ex. vattenläcka, gasläcka, strömavbrott, samt fel som kan innebära risk för skada/olycka (ej akut). 
Kontorstid: tel 019-30 30 00 (Universitetets växel)
Icke-kontorstid: tel. 010-470 57 58 (Securitas)

Ej akuta fel

Välj Campus nedan för att göra din felanmälan.

Vid Campus USÖ har fastighetsägaren Regionfastigheter service dygnet runt. Vid samtliga fastighetsrelaterade fel ring Servicecenter 019-602 60 00 eller skicka en felanmälan till servicecenter@regionorebrolan.se.

Telefon 010-557 24 00 (dygnet runt) - Gör felanmälan via Akademiska hus webbplats

Fastighetsskötare Egeryds Telefon 019-18 18 19 (Akuta fall efter kontorstid 019-26 40 50)  Gör felanmälan via Egeryds Fastigheters webbplats


Lokaler och inredning

Exempel: Inredning, möbler, gardiner, skyltning, glödlampor, lysrör, posthantering, återvinning, källsortering, lokalvård etc.


Säkerhet

Exempel: Passer- och låssystem, inbrottslarm, brandskydd etc.

Till felanmälan av säkerhet

Vid akuta fel

Exempel: Yttre eller inre dörr kan inte låsas. Kontorstid: tel 019-30 30 00 Icke-kontorstid: Securitas tel. 019-300 800


IT, AV-teknik och skrivare/kopiatorer

IT: Till exempel datorer, nätverk, e-post och Universitetskortet.
AV-teknik: Till exempel bild- och ljudteknik samt styrsystem i aula, konsertsal och salar med fast AV-teknik.
Skrivare och kopiatorer: Gäller de skrivare och kopiatorer som finns på Campus.

Till felanmälan IT student

Till felanmälan IT personal (Logga in med ditt ORU-konto, VPN krävs om du inte är på Campus)


Databaser, e-böcker, e-tidskrifter med mera

Här kan du felanmäla problem eller fel bland universitetsbibliotekets elektroniska resurser.


Personuppgifter

Här kan du anmäla incidenter och brister i hantering av personuppgifter.


Tillgänglighet

Här kan du påpeka eventuella brister gällande tillgänglighet i både den fysiska miljön och problem gällande information eller system.